10 พรรคเล็กร้อง กกต.ขอคะแนนไม่ตกน้ำ

2019-04-04 14:40:18

10 พรรคเล็กร้อง กกต.ขอคะแนนไม่ตกน้ำ

Advertisement

กลุ่มสามัคคีสร้างชาติ 10 พรรคเล็กบุกร้อง กกต. คะแนนเสียงที่บริสุทธิ์ของประชาชนทุกคนมีคุณค่าอย่าทอดทิ้ง ขอให้ กกต.ร้อง คสช.ออกคำสั่งรองรับการคำนวณคะแนน ส.ส.บัญชีรายชื่อเพื่อไม่ให้เกิดปัญหา

เมื่อวันที่ 4 เม.ย. กลุ่มสามัคคีสร้างชาติ ประกอบด้วยพรรคการเมืองขนาดเล็ก 10 พรรค ได้แก่ พรรคผึ้งหลวง พรรคฐานรากไทย พรรคพลังไทยดี พรรคพลังศรัทธา พรรคคนงานไทย พรรครวมใจไทย พรรคภาคีเครือข่ายไทย พรรคไทยธรรม พรรคประชาไทย และพรรคพลังรัก เดินทางมายื่นแถลงการณ์ต่อ กกต. เรื่อง “คะแนนเสียงที่บริสุทธิ์ของประชาชนทุกคนมีคุณค่าอย่าทอดทิ้ง” ระบุว่า ขณะนี้ยังมีความไม่ชัดเจนในผลการเลือกตั้งและการคิดสูตรคำนวณเพื่อจะทำให้ได้มาซึ่ง ส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคเมือง 150 คน จนทำให้ประชาชนเกิดความสับสนและมีความไม่สบายใจ อันจะนำมาซึ่งความหวาดระแวง สงสัย ไม่เชื่อใจ ไม่ไว้วางใจผลการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นอย่างมาก ทางกลุ่มจึงขอเป็นตัวแทนสะท้อนถึงความต้องการของประชาชนเสนอต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 1.ในกรณีเกิดการโอเวอร์แฮงค์ ที่พรรคการเมืองได้จำนวน ส.ส.แบ่งเขตเลือกตั้ง เกินกว่าจำนวน ส.ส. ที่พึงมี ทำให้เกิดเกณฑ์การคำนวณสูตร ส.ส.บัญชีรายชื่อ ที่เปลี่ยนแปลงไม่ชัดเจน ทำให้น้ำหนักเสียงของประชาชนคลาดเคลื่อนไม่เป็นมาตรฐาน จึงควรนำหลักคิดที่ว่าคะแนนเสียงอันบริสุทธิ์ของประชาชนทุกคนจะไม่ถูกทิ้งน้ำ มาเป็นหลักคิดในการใช้เป็นสูตรคำนวณ และป้องกันปัญหาอันเป็นช่องโหว่ที่ยังคาดไม่ถึง ขอเรียกร้องให้ กกต. ร้องขอให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ออกประกาศคำสั่งรองรับเพื่อไม่ให้เกิดปัญหา

2.เมื่อมีการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งให้ได้จำนวนร้อยละ 95 ตามที่กฎหมายกำหนด แล้วมีการให้ใบเหลือง ใบส้ม ใบแดง ผลคะแนนในการคิดคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปอีก ทำให้เกิดปัญหาต่อเนื่อง จึงควรที่ กกต. จะได้ร้องขอให้ คสช. ออกคำสั่งเพื่อแก้ปัญหาการเลื่อนไหลของคะแนนเสียงที่จะนำมาคิดคำนวณจำนวน ส.ส.บัญชีรายชื่อ ที่จะได้มีการประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง และ 3.ในวโรกาสสำคัญอันเป็นมหามงคลยิ่งที่ประเทศไทยจะได้มีการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันที่ 4-6 พ.ค. 2562 ทางกลุ่มขอให้พสกนิกรไทยทั้งแผ่นดินทั่วโลกได้ร่วมกันน้อมใจภักดิ์ ถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งของพสกนิกรไทย ร่วมกันทำความดีด้วยหัวใจของคนไทยทั้งชาติ หยุดกระทำการอันทำให้เกิดการแบ่งแยกแตกความสามัคคีของคนในชาติ

แท็กที่เกี่ยวข้อง