คุมเข้ม "วัวแดง"เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน

2019-04-04 12:10:36

คุมเข้ม "วัวแดง"เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน

Advertisement

คุมเข้มลาดตระเวนกวาดล้างนายพรานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน หลังพบวัวแดงในพื้นที่หลายจุด เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์

เมื่อวันที่ 4 เม.ย. นายวีระพงศ์ โคระวัตร หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน เปิดเผยว่า จากข้อมูลการลาดตระเวนเชิงคุณภาพที่มีการลาดตระเวนและเฝ้าระวังการล่าสัตว์และการลักลอบตัดไม้อย่างเข้มข้น พบในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์เขาอ่างฤๅไนยังมีประชากรวัวแดง ซึ่งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองที่ใกล้สูญพันธุ์ กระจายตัวอยู่ในพื้นที่หลายจุด แต่สิ่งที่น่ากังวล คือ ที่ผ่านมาพบมีการลักลอบล่าสัตว์ป่าเพื่อจำหน่ายเนื้อ เราพบการวางบ่วงดัก หรือการล่าโดยใช้อาวุธปืน ซึ่งเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไนได้บูรณาการร่วมกับหลายหน่วยงานในการติดตาม และกวาดล้างกลุ่มนายพรานที่มีพฤติกรรมดังกล่าว หากการดำเนินการในการบังคับใช้กฎหมายที่สัมฤทธิ์ผล การประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับชุมชน และการลาดตระเวนที่เข้มข้นมากขึ้น ในช่วงระยะเวลาอันใกล้นี้พื้นที่อ่างฤๅไนอาจจะเป็นแหล่งหนึ่งที่พบประชากรวัวแดงที่สำคัญอีกพื้นที่หนึ่ง โดยในช่วงเดือนที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่มีการติดตามประชากรวัวแดงในพื้นที่ มีการปรับปรุงทุ่งหญ้าและตั้งกล้องดักถ่ายภาพสัตว์ป่า เราพบวัวแดงเข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ และเพื่อให้มีข้อมูลที่เพียงพอเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน ยังมีแนวทางในการศึกษาประชากรวัวแดง เพื่อให้ทราบข้อมูลในการกระจายของ ประชากร และดูแนวโน้มว่ามีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไร โดยข้อมูลที่ได้จะนำไปใช้เพื่อการบริหารจัดการพื้นที่ในอนาคตต่อไป