ชวนประดับเข็มตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

2019-04-04 11:10:19

ชวนประดับเข็มตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

Advertisement

รัฐบาลขอเชิญชวนข้าราชการ ประชาชนทุกหมู่เหล่า ประดับเข็มตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันที่ 4 เม.ย. นายสมพาศ นิลพันธ์ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาปรุงแบบตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ด้วยพระองค์เอง และพระราชทานแบบตราสัญลักษณ์พร้อมความหมายเพื่อใช้ในการเผยแพร่งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562  โดยรัฐบาลได้มอบให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีให้ดำเนินการจัดทำเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามที่รัฐบาลได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดทำขึ้น เพื่อจำหน่ายให้แก่ประชาชนทั่วไป และให้ประชาชนได้อัญเชิญไปประดับในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยรายได้จากการจำหน่ายเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ฯ ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่าย รัฐบาลจะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ดังนั้นรัฐบาลจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมประดับเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ฯ ในระหว่างเดือนเม.ย. - ก.ค.2562 โดยพร้อมเพรียงกัน  ทั้งนี้ เข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ฯ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้จัดทำแต่เพียงผู้เดียว ไม่มีหน่วยงานอื่นจัดทำแต่อย่างไร

นายสมพาศ กล่าวต่อว่า  เพื่อให้พี่น้องประชาชนทั่วประเทศได้มีเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ฯ ไว้ประดับ ประชาชนที่สนใจสามารถสั่งจองเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ฯ ผ่านที่ทำการไปรษณีย์ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือสั่งจองผ่านระบบร้านค้าออนไลน์ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เว็บไซต์ thailandpostmart.com ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ สามารถสั่งจองได้โดยไม่จำกัดจำนวน