อดีต กรธ.แจงสูตรคำนวณ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์มีสูตรเดียว

2019-04-03 15:20:47

อดีต กรธ.แจงสูตรคำนวณ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์มีสูตรเดียว

Advertisement

อดีต กรธ.แจงสูตรคำนวณ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์มีเพียงสูตรเดียว ก่อนจะออกมาเป็นกฎหมาย พิจารณากรณีไม่มีโอเวอร์แฮงค์ หรือมีโอเวอร์แฮงค์ รายละเอียดของตารางการคำนวณอยู่ที่รัฐสภา ไม่ได้เป็นความลับ สามารถขอดูได้

เมื่อวันที่ 3 เม.ย. ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) นายประพันธ์ นัยโกวิท อดีตกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.)และอดีต กกต. เปิดเผยภายหลังหารือคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายของ กกต. กรณีการคำนวณสูตร ส.ส.บัญชีรายชื่อ ว่า อำนาจในการคิดคำนวณ ส.ส. เป็นอำนาจหน้าที่ของ กกต. ซึ่งใน พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. มาตรา 128 วรรคท้าย ให้ กกต.เป็นผู้ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด ผู้สื่อข่าวถามว่า ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญการคิดคำนวณบัญชีรายชื่อทุกคะแนนเสียงมีความหมายหรือไม่ นายประพันธ์ กล่าวว่า หลักคิดของรัฐธรรมนูญฉบับนี้มุ่งให้ทุกคะแนนที่ประชาชนออกเสียงมีความหมายไม่ถูกทิ้งเสียเปล่า เพื่อเป็นการสะท้อนถึงสิ่งที่ประชาชนคิด และวิธีการคิด ส.ส.บัญชีรายชื่อ ตารางการคิดก็ไม่ได้พึ่งมาคิดในขณะนี้ มีการเสนอมาตั้งแต่ในชั้นของ กกต.ชุดที่แล้ว ที่นำเสนอมาที่ กรธ. และเสนอต่อไปที่คณะกรรมาธิการร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ซึ่งในชั้นของกรรมาธิการยกร่างฯกฎหมายลูกก็ได้มีการนำตารางการคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อมาพิจารณาและยกร่างเป็นกฎหมาย ดังนั้นตารางการคิดคำนวณ ส.ส. มีอยู่รัฐสภา ไม่ได้เป็นความลับและสามารถขอดูได้

นายประพันธ์ กล่าวว่า ในการหารือตนได้ชี้แจงถึงที่มาที่ไปของการคิดคำนวณว่าเป็นมาอย่างไร ได้เรียนว่ามีอยู่แล้วในร่างเดิมที่เสนอมาจากสำนักงาน กกต.เอง และก็มีการพิจารณาใน กรธ. ร่างที่เสนอ สนช.ก็มีการเสนอไป และมีการปรับปรุง ในวาระขอคณะกรรมาธิการฯ ก่อนที่จะออกมาเป็นกฎหมาย ถ้ากรณีไม่มีโอเวอร์แฮงค์จะทำอย่างไร หรือมีโอเวอร์แฮงค์จะคิดคำนวณอย่างไร รวมทั้งพิจารณาไปถึงว่าถ้าต้องประกาศ ส.ส. ร้อยละ 95 เพื่อให้เปิดประชุมสภาได้ การคิดคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อจะคิดอย่างไร ซึ่งก็เขียนออกมาเป็นมาตรา 128 และ 129 ของ พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.ซึ่งรายละเอียดของตารางการคำนวณก็อยู่ที่รัฐสภา และเปิดเผยได้

เมื่อถามต่อว่า มีหลายพรรคการเมืองที่ได้รับเลือกตั้ง ส.ส.เขตเข้ามา แต่กลับไม่ยอมรับในสูตรคำนวณดังกล่าว นายประพันธ์ กล่าวว่า ในการยกร่างฯ มีสูตรและวิธีการคำนวณอยู่ก่อนแล้วและมีสูตรเดียว เมื่อถามว่าจะต้องยึดสูตรนี้และพรรคการเมืองไม่สามารถไปตีความกฎหมายแล้วคิดเป็นสูตรอื่นออกมาใช่หรือไม่ นายประพันธ์ กล่าวว่า อันนี้เป็นสูตรการคำนวณที่มีการพิจารณาร่าง พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส. และมีสูตรเดียว ส่วน 12 พรรคเล็กจำนวนพึ่งมีไม่ควรได้ แต่กลับได้ ส.ส.อยู่ในสูตรที่ กรธ. คิดหรือไม่ นายประพันธ์กล่าวว่า อยู่ในสูตรที่มีอยู่ในกรรมาธิการฯ และมีปรากฏมาตั้งนานแล้ว