เปิดสะพานรถไฟเชื่อมต่อจีน-รัสเซีย (คลิป)

2019-04-03 13:10:00

เปิดสะพานรถไฟเชื่อมต่อจีน-รัสเซีย (คลิป)

Advertisement


สะพานทางรถไฟข้ามแดนสายแรก เชื่อมต่อจีนกับรัสเซีย 2 ช่วงเริ่มเปิดใช้อย่างเป็นทางการแล้ว เมื่อวันอังคารที่ 2 เม.ย. โดยสะพานความยาว 2,215.02 เมตร ซึ่ง 1,886.45 เมตรอยู่ในฝั่งดินแดนจีน และอีก 328.57 เมตรอยู่ทางฝั่งรัสเซีย

สะพานทอดข้ามแม่น้ำเฮย์หลงเจียง ในภาษาจีน หรือที่ชาวรัสเซียเรียกว่า แม่น้ำอามูร์ เชื่อมต่อระหว่างเมืองตงเจียง ในมณฑลเฮย์กลงเจียง ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน กับเมืองนิชนีเลนินสโกยเย ในเขตปกครองตนเองโอบลาสท์ของชาวยิวในรัสเซียพิธีเริ่มก่อสร้างจัดขึ้นทั้ง 2 ฟากของสะพาน เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2557 โดยทางฝั่งจีนเริ่มลงมือก่อสร้างอย่างเป็นทางการในเดือน มิ.ย. 2557 แล้วเสร็จในเดือน ต.ค. 2561 ส่วนฝั่งรัสเซียเริ่มการก่อสร้างในเดือน มิ.ย. 2559

สะพานรถไฟแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการความร่วมมือสำคัญ ภายใต้แผนเส้นทางสายไหมแห่งศตวรรษที่ 21 หรือ “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” ของจีน โดยคาดหวังจะใช้เป็นช่องทางขนส่งสินค้าจากจีนไปยังนานาประเทศ ด้วยปริมาณขนส่ง 21 ล้านตันต่อปี เมื่อเริ่มการขนส่งอย่างเป็นทางการในเดือน มิ.ย. 2562โดยสินค้าหลักของจีนที่จะขนส่งผ่านสะพานทางรถไฟแห่งนี้รวมถึง แร่เหล็ก ถ่านหิน ปุ๋ยแร่ธาตุ และไม้แปรรูป