พปชร.ลุยเปลี่ยนผู้พิการเป็นผู้ประกอบการ

2019-04-03 12:55:36

พปชร.ลุยเปลี่ยนผู้พิการเป็นผู้ประกอบการ

พปชร. สร้างชีวิตใหม่ให้ผู้พิการ ชูนโยบายวิสาหกิจเพื่อสังคม เปลี่ยนผู้พิการจากลูกจ้าง เป็นผู้ประกอบการ เริ่มร้่านแรก "อาสาวดีหมอนวดพิการทางสายตา" คาดอีก 6 เดือนเปิดบริการ


เมื่อวันที่ 3 เม.ย. นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล โฆษกพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) พร้อมด้วยคณะทำงานนโยบายคนพิการ แถลงภายหลังการประชุมหารือร่วมกันเกี่ยวกับนโยบายเพื่อผู้พิการว่า ในวันนี้มีการหารือและติดตามความคืบหน้าในประเด็นเปลี่ยนผู้พิการเป็นผู้ประกอบการ ด้วยการตั้งวิสาหกิจเพื่อสังคมและดำเนินการในเรื่องนี้ ทำให้ผู้พิการมีงานทำ โดยพรรคพลังประชารัฐจะเป็นผู้ช่วยในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้ง ส่วนคนขับเคลื่อนวิสาหกิจ คือ ผู้พิการทั้งหมด สำหรับโครงสร้างหลักขณะนี้ทาง สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ได้ตั้งบริษัท TAB (Thailand Association of the Blind Group) ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นเราจะใช้บริษัทนี้ดำเนินการในรูปแบบวิสาหกิจเพื่อสังคม หรือ Social Entreprise (SE) ต่อไป โดยบอร์ดเป็นผู้พิการและจิตอาสาที่ช่วยเหลือผู้พิการ ส่วนกรรมการเป็นผู้พิการและจิตอาสาทั้งหมด โดยสินค้าและบริการหลักเริ่มจาก หมอนวดผู้พิการทางสายตา แบรนด์อาสาวดี ซึ่งจะมีท่านวดพิเศษ จากนั้นจะขับเคลื่อนไปสู่สินค้าต่อไป อย่างเกษตร และหัตถกรรม ส่วนเงินทุนจะได้คุยกับบริษัทเอกชนต่างๆ ซึ่งสนใจเข้ามาเป็น CSR เพื่อดำเนินการในเรื่องนี้ แต่เงินทุนในการดำเนินการเบื้องต้นจะใช้จากกองทุนผู้พิการ โดยอีก 3 เดือนข้างหน้าจะดำเนินการตั้ง SE และต่อจากนั้นอีก 3 เดือนก็จะดำเนินการตั้งร้านที่เหมาะสมในการเปิดดำเนินการร้านนวด ซึ่งถือเป็นการทำความฝันที่จะเปลี่ยนผู้พิการเป็นผู้ประกอบการได้สำเร็จ และไม่เกินครึ่งปีก็น่าจะได้เห็นการผลิดอกออกผล


นายวิทยา ศรีโกตะเพ็รช ตัวแทนสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย กล่าวว่า วิสาหกิจเพื่อสังคมเป็นทิศทางใหม่ของการพัฒนาคุณภาพผู้พิการ เพราะการจะทำให้ผู้พิการเข้มแข็งและยั่งยืน คือต้องมีธุรกิจและรายได้ของตัวเอง นอกจากนั้นการทำให้คนพิการเป็นผู้ประกอบการก็จะทำให้กลุ่มคนพิการมีศักยภาพในการดูแลตัวเอง เป็นฐานรากในการพัฒนาเศรษฐกิจ สำหรับคนตาบอด จุดแข็งคงเป็นการนวด ซึ่งร้านนวดอาสาวดี ที่กำลังจะเกิดขึ้น ถือเป็นร้านพรีเมี่ยม เพราะหมอนวดตาบอดเก่งที่สุดในบรรดาหมอนวดแผนไทยและร้านนี้จะเป็นเครื่องยืนยัน คนพิการจะกลายเป็นผู้ประกอบการนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้เดินหน้าต่อไป

นายธมนิฏฐ์ ชาญจรัสพงศ์ ตัวแทนผู้พิการ กล่าวว่า ประเทศไทยมีผู้พิการที่ขึ้นทะเบียน กว่า 2 ล้านคน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่จะทำอย่างไรให้คนพิการสามารถดำเนินชีวิตได้ดังเดิม ใช้ชีวิตมีความสุข โดยไม่ได้มีความพิการเป็นอุปสรรค มีศักดิ์ศรี ซึ่งวิสาหกิจสังคม สามารถทำให้คนพิการมีรายได้ดูแลตนเอง ประกอบกิจการ แข่งขันกับส่วนอื่นๆได้ มีอาชีพ ถือเป็นแนวทางที่ดีและต้องขับเคลื่อนต่อไป