สำนักงาน กกต.โต้ข่าวสั่งเลือกตั้งใหม่ 3 จังหวัด

2019-04-03 11:35:55

 สำนักงาน กกต.โต้ข่าวสั่งเลือกตั้งใหม่ 3 จังหวัด

Advertisement

สำนักงาน กกต.โต้ข่าวสั่งเลือกตั้งใหม่ทั้งจังหวัด “ราชบุรี-ร้อยเอ็ด-สิงห์บุรี” ไม่เป็นความจริง

เมื่อวันที่ 3 เม.ย. สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ชี้แจงว่า ตามที่ปรากฎข่าวว่า สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดส่งเรื่องให้สำนักงาน กกต.พิจารณาเรื่องร้องเรียนร้องคัดค้านใน 117 เขตเลือกตั้ง และ กกต. อาจสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ในเขตพื้นที่จ.ราชบุรี ร้อยเอ็ด สิงห์บุรี ทั้งจังหวัดนั้น สำนักงาน กกต.ขอชี้แจงว่าข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริง ปัจจุบันมีการคัดค้านการเลือกตั้งและกรณีปรากฎต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งว่ามีเหตุที่อาจเป็นการกระทำฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้ง ส.ส. จำนวน 264 เรื่อง ซึ่งยังอยู่ระหว่างการสืบสวนไต่สวนเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานของคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนฯ โดยยังไม่เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้ง สานักงาน กกต.ขอเรียนว่าอำนาจในการพิจารณาเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง (ใบแดง) หรือ เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง (ใบดำ) เป็นอำนาจของศาลฎีกาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 138