กองทัพเรือซ้อมกำลังพลฝีพายประจำเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์

2019-04-02 15:20:14

กองทัพเรือซ้อมกำลังพลฝีพายประจำเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์

Advertisement

กองทัพเรือฝึกซ้อมกำลังพลฝีพาย ประจำเรืองพระที่นั่งสุพรรณหงส์ ก่อนจะอัญเชิญไปจอดบริเวณท่าราชวรดิฐ เพื่อเป็นการถวายพระราชอิสริยยศเครื่องราชูปโภคตามโบราณราชประเพณี ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก


เมื่อวันที่ 2 เม.ย. ที่กรมอู่ทหารเรือ เขตบางกอกน้อย กทม. พล.ร.ท.จงกล มีสวัสดิ์ รองเสนาธิการทหารเรือ ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดเตรียมความพร้อมขบวนเรือพระราชพิธี ตรวจเยี่ยมการฝึกซ้อมกำลังพลฝีพายประจำเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ โดยกองทัพเรือได้จัดให้มีการฝึกซ้อมฝีพายเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ ก่อนจะอัญเชิญไปจอดบริเวณท่าราชวรดิฐ เป็นการถวายพระราชอิสริยยศเครื่องราชูปโภคตามโบราณราชประเพณี ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 4 - 6 พ.ค. จากนั้นจะถูกใช้ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดในช่วงเสด็จพระราชดำเนินไปในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดอรุณราชวราราม ในช่วงปลายเดือน ต.ค.


สำหรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นราชประเพณีคู่สังคมไทยมายาวนาน โดยได้รับอิทธิพลจากคติอินเดีย ในส่วนของกองทัพเรือได้เตรียมการจัดเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เทียบท่าราชวรดิฐ ในการพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 4 - 6 พ.ค. และจัดเรือพระราชพิธี จำนวน 52 ลำ ในงานพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร การจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกในรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เดิมเรือพระที่นั่งศรีสุพรรณหงส์ สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 เป็นเรือพระที่นั่งขนาดเล็ก ลักษณะคล้ายนก ปากแหลมยื่นยาว และมีเขี้ยว ส่วนลำคอยืดยาว ทอดลำตัวเป็นลำเรือ ต่อมาในรัชกาลที่ 3 โปรดเกล้าฯ ให้จัดเรือพระที่นั่งศรีสุพรรณหงส์ ทรงพระบรมธาตุที่อัญเชิญมาจากเวียงจันทน์เมื่อ พ.ศ.2370


ต่อมาเรือมีสภาพชำรุดทรุดโทรมมาก จึงโปรดเกล้าฯ ให้มีการบูรณะเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ ลำปัจจุบันเป็นเรือที่สร้างขึ้นใหม่แทนเรือพระที่นั่งลำเดิมที่ชำรุด จัดเป็นเรือพระที่นั่งกิ่ง มีนาวาสถาปนิก ต่อเรือคือ พลเรือตรีพระยาราชสงคราม รน หรือกร หงสกุล เริ่มสร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระปิยมหาราช รัชกาลที่ 5 แล้วเสร็จประกอบพิธีอัญเชิญเรือลงน้ำ เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 2454 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงพระราชทานนามว่า เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ ลักษณะตัวเรือ โขนเรือเป็นรูปหงส์ ไม้ลงรักปิดทองประดับกระจก ศิลปะรัตนโกสินทร์พุทธศตวรรษที่ 24 ท้องเรือภายนอกทาสีดำ ภายในทาสีแดง มีความยาว 44.90 เมตร ความกว้าง 3.14 เมตร ลึก 0.90 เมตร กินน้ำลึก 0.41 เมตรหนัก 15.6 ตัน ปัจจุบันเก็บรักษาที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธี กรมศิลปากร คลองบางกอกน้อย


สำหรับการจัดกำลังพลประจำเรือในงานพระราชพิธีบรมราชภิเษกครั้งนี้ ใช้กำลังพลกองทัพเรือ จำนวน 64 คน ประกอบด้วย ฝีพาย 50 คน นายท้าย 2 คน นายเรือ 2 คน คนถือธงสามชาย 1 คน พลสัญญาณ 1 คน คนเห่เรือ 1 คน และคนถือฉัตร 7 คน โดยจะมีการซ้อมย่อย ในวันที่ 26 เม.ย.2562 และซ้อมใหญ่ในวันที่ 30 เม.ย. 2562 ทั้งนี้หลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่  4 – 6 พ.ค.2562 จะอัญเชิญขึ้นเก็บที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธี กรมศิลปากร คลองบางกอกน้อยในวันที่ 8 พ.ค.2562 เพื่อเตรียมการจัดขบวนเรือพระราชพิธี ในการเสด็จเลียบพระนครทางชลมารค พร้อมกับการพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในช่วงปลายปี 2562 ต่อไป