สมเด็จพระเทพฯทรงปล่อยพันธุ์ปลาเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ

2019-04-02 14:55:22

สมเด็จพระเทพฯทรงปล่อยพันธุ์ปลาเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ

Advertisement

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปล่อยพันธุ์ปลา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ณ ท่าวาสุกรี


เมื่อวันที่ 2 เม.ย. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 64 พรรษา วันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เม.ย. 2562 โดยมี คุณพลอยไพลิน เจนเซน และคุณสิริกิติยา เจนเซน พระธิดาในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดยเสด็จด้วย


โดยในปีนี้ทางกรมประมงน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพันธุ์ปลาไทยจำนวน 9 ชนิด ได้แก่ ปลาตะเพียนขาว ปลาตะเพียนทอง ปลายี่สกไทย ปลาแก้มช้ำ ปลาสร้อยขาว ปลากระแห ปลาชะโอน ปลาโพง และปลาบึก รวมจำนวน 590,000 ตัว ณ ท่าวาสุกรี เขตดุสิต กทม.
แท็กที่เกี่ยวข้อง