ทูลกระหม่อมฯ ทรงเผยปกนิตยสาร To Be Number One ฉบับใหม่

2019-04-02 12:00:31

ทูลกระหม่อมฯ ทรงเผยปกนิตยสาร To Be Number One ฉบับใหม่

Advertisement

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  ทรงโพสต์พระฉายาลักษณ์ส่วนพระองค์ ภายหลังทรงถ่ายแบบนิตยสาร  To Be Number One ฉบับใหม่  ซึ่งเป็นโครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมุ่งไปที่กลุ่มเยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ  โดยพระองค์ทรงโพสต์ว่า

สวัสดีวันหยุดค่ะพวกเรา  ขอส่งกำลังใจมาให้ทุกคนในวันร้อนๆแบบนี้ รูปนี้เป็นรูปถ่ายแบบนิตยสาร To Be Number One ฉบับใหม่(ยังไม่ออก) เป็นลุคใหม่แปลกๆกว่าเดิม จะได้ไม่เบื่อ และ happy happy นะคะ สมองจะได้แจ่มใส #เราจะไม่ปล่อยใจให้เป็นทุกข์ #ไม่โกรธไม่โมโห #ช่วยกันคิดช่วยกันทำ #เดินหน้าไปด้วยกันทั้งนี้ ที่มาของโครงการ "ยาเสพติด" ปัญหาสำคัญระดับชาติที่รัฐบาลถือเป็นนโยบายที่ต้องเร่งดำเนินการแก้ไขอย่างจริงจัง ทั้งนี้เพราะปัญหายาเสพติดที่มีการแพร่ระบาดในทุกพื้นที่ของ ประเทศไทยได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะ ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งด้านการเมืองและความมั่นคงของประเทศทรงมีความห่วงใยต่อประชาชนชาวไทยเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนอายุระหว่าง 6-25 ปี จำนวน 21 ล้านคน ซึ่งถือเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง จึงทรงรับเป็นองค์ประธานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อให้การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในประเทศดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โดยความร่วมมือและรวมพลังจากภาครัฐและเอกชน กระตุ้นและปลุกจิตสำนึกของปวงชนในชาติให้มีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักว่าการที่จะเอาชนะปัญหายาเสพติดมิใช่หน้าที่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่ง แต่ทุกคนในชาติจะร่วมแรงร่วมใจกันเป็นพลังของแผ่นดินที่จะต่อสู้และเอาชนะปัญหายาเสพติดให้ได้โดยเร็ว
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง