หมายกำหนดการ “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก” พุทธศักราช 2562

2019-04-03 09:45:43

หมายกำหนดการ “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก”  พุทธศักราช 2562

Advertisement

คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เผยหมายกำหนดการพระราชพิธีฯ พร้อมมติประกาศให้วันที่ 6 พ.ค.2562 เป็นวันหยุด

วันที่ 6 เม.ย. พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์สำคัญในกรุงเทพมหานคร และ 76 จังหวัด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน

วันที่ 8 เม.ย. ประธานสงฆ์ประกาศชุมนุมเทวดาในการพิธีทำน้ำอภิเษกและจุดเทียนชัย ณ พระอารามหลวงประจำจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน
วันที่ 9 เม.ย. ดับเทียนชัย เวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ณ พระอารามหลวง ประจำจังหวัด

วันที่ 18 เม.ย. เสกน้ำอภิเษกรวมจากกรุงเทพฯ และ 76 จังหวัด ประกาศชุมนุมเทวดา ทำน้ำเทพมนต์ เจริญพระพุทธมนต์ ทำน้ำพระพุทธมนต์ ที่วัดสุทัศน์เทพวราราม ราชวรมหาวิหารวันที่ 19 เม.ย.
แห่เชิญน้ำอภิเษก จากวัดสุทัศนเทพวรารามไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ซึ่งในเรื่องของน้ำนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รับสั่งให้เป็นน้ำที่สะอาด และมีการพิสูจน์ เพราะเป็นน้ำมงคลใช้ในพระราชพิธี

วันที่ 22 เม.ย. พระสงฆ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์

วันที่ 23 เม.ย. จารึกพระสุพรรณบัฏ ดวงพระราชสมภพ แกะพระราชลัญจกร และจารึกพระสุพรรณบัฏพระบรมวงศ์ ณ วัดพระศรีรัตนศาสดารามวันที่ 2 พ.ค. เสด็จพระราชดำเนินไปทรงถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์ พระลานพระราชวังดุสิต ปฐมบรมราชานุสรณ์ สะพานพระพุทธยอดฟ้า และทรงบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์

วันที่ 3 พ.ค. ประกาศการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เชิญพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ พระราชลัญจกร จากวัดพระศรีรัตนศาสนดาราม มายังพระที่นั่งไพศาลทักษิณ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร นมัสการพระรัตนตรัย ถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิ และจุดเทียนชัย

วันที่ 4 พ.ค. พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เวลา 10.00 น. สรงน้ำมุรธาภิเษก ณ ชาลาพระที่นั่งจักพรรดิพิมาน และทรงรับน้ำอภิเษก ณ พระที่นั่ง อัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ และทรงรับเครื่องราชกกุธภัณฑ์ ขัตติยราชวราภรณ์ และพระแสง ณ พระที่นั่งภัฐรบิฐ เวลา 14.00 น. เสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพร ชัยมงคล ณ พระที่นั่งอัมรินทรวินิจฉัย ประกาศ พระองค์เป็นศาสนูปถัมภก ถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิ สดับปกรณ์ และเฉลิมพระราชมณเฑียร

วันที่ 5 พ.ค. พระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนา พระฐานันดรศักดิ์ พระบรมวงศ์ ณ พระที่นั่งอัมรินทรวินิจฉัย เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารควันที่ 6 พ.ค. เวลา 16.30 น. เสด็จออกสีหบัญชร ณ พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท รับการถวายพระพรชัยมงคล โดยพสกนิกรชาวไทย เวลา 17.30 น.เสด็จออก ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ให้คณะทูตานุทูต และกงสุลต่างประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล