วันนี้มีอะไร: 2 เมษายน วันหนังสือเด็กแห่งชาติ

2019-04-02 00:00:00

วันนี้มีอะไร: 2 เมษายน  วันหนังสือเด็กแห่งชาติ

Advertisement

วันหนังสือเด็กแห่งชาติ
นับแต่ปี พ.ศ. 2510 ในช่วงวันคล้ายวันเกิดของ ฮันส์ คริสเตียน แอนเดอร์สัน ผู้แต่งนิทานเรื่อง “ลูกเป็ดขี้เหร่” ซึ่งตรงกับวันที่ 2 เมษายน จะมีการฉลอง “วันหนังสือสำหรับเด็กสากล (International Children’s Book Day (ICBD))” เพื่อจุดประกายความรักการอ่านและสร้างเสริมความสนใจในหนังสือเด็ก ขณะเดียวกันวันดังกล่าวตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเห็นชอบให้กำหนดให้วันที่ 2 เม.ย. ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็น “วันหนังสือเด็กแห่งชาติ” ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2548

ภาพ Shutterstock.com





167 ปีก่อน
พ.ศ. 2395
พระราชพิธีฉัตรมงคล เริ่มขึ้นเป็นครั้งแรก ตรงกับสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 โดยทรงมีพระดำริว่าวันที่พระองค์ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติบรมราชาภิเษกนั้นเป็นมหามงคลสมัย จึงได้ทรงพระราชดำริจัดการพระราชกุศลพระราชทานชื่อว่า ฉัตรมงคล นี้ขึ้น





64 ปีก่อน
พ.ศ. 2498
วันพระราชสมภพของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชธิดาองค์ที่ 2 ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

.



44 ปีก่อน
พ.ศ. 2518
วันก่อตั้งมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมก์ เป็นมูลนิธิที่ก่อตั้งตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธาน



37 ปีก่อน


พ.ศ. 2525
วันก่อตั้งโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ


ภาพ AFP

14 ปีก่อน
พ.ศ. 2548
สมเด็จพระสันตะปาปาจอห์น ปอลที่ 2 สิ้นพระชนม์ด้วยพระชนมายุ 84 พรรษา เมื่อเวลา 21.37 น. ตามเวลาท้องถิ่น หรือเวลา 02.37 น. ของวันอาทิตย์ที่ 3 ตามเวลาในประเทศไทย




ภาพ AFP

13 ปีก่อน
พ.ศ. 2549
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในไทย พ.ศ. 2549 ซึ่งภายหลังศาลตัดสินให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะ

ภาพ AFP
ภาพ AFP

12 ปีก่อน
พ.ศ. 2550
แผ่นดินไหวขนาด 8.0 ในมหาสมุทรแปซิฟิก ใกล้หมู่เกาะโซโลมอน ทำให้เกิดคลื่นสึนามิ คร่าชีวิตประชาชนในหมู่เกาะไปเป็นจำนวนมาก



6 ปีก่อน
พ.ศ. 2556
แกรนด์เปียโนที่เคยใช้บันทึกเสียงในสตูดิโอของค่ายโมทาวน์มามากมายตลอดระยะเวลาหลายสิบปีได้รับการซ่อมแซมและนำไปแสดงในพิพิธภัณฑ์ในเมืองดีทรอยต์ เพื่อเป็นเกียรติกับค่ายเพลงระดับตำนานค่ายนี้ โดยมีท่านเซอร์ พอล แม็คคาร์ตนีย์รับหน้าเสื่อเรื่องค่าใช้จ่ายในการซ่อมให้