“ตราด” ซ้อมเสมือนจริง พิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์

2019-03-31 10:43:22

“ตราด” ซ้อมเสมือนจริง  พิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์

Advertisement

จ.ตราด ซ้อมเสมือนจริง พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัด เพื่อประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผวจ.ตราด นำส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมซ้อมเสมือนจริง พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ จ.ตราด เพื่อประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก บริเวณแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ น้ำตกธารมะยม ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด

สำหรับการจัดซ้อมเสมือนจริง พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ จ.ตราด เพื่อประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในครั้งนี้ เริ่มตั้งแต่การจัดขบวนรถจากศาลากลางจังหวัดตราด การจัดพิธีพลีกรรมตักน้ำ ณ น้ำตกธารมะยม อ.เกาะช้าง การเชิญขันน้ำสาคร และการจัดขบวนเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์
ทั้งนี้เนื่องจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์น้ำตกธารมะยมอยู่ในพื้นที่ อ.เกาะช้าง ทางกองทัพเรือจึงได้สนับสนุนเรือหลวงแกลง (วันจริงหลวงเรือสัตหีบ) ในการเชิญน้ำศักดิ์จากฝั่ง อ.เกาะช้างถึงฝั่ง อ.แหลมงอบ บริเวณท่าเทียบเรือ ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ 1 ก่อนที่มีการจัดขบวนเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์โดยรถบุษบก ทางรถยนต์มุ่งหน้าเข้าตัวเมืองตราดไปยังพระอุโบสถ วัดโยธานิมิต พระอารามหลวง อ.เมืองตราด ซึ่งเป็นสถานที่จัดพิธีจัดทำน้ำอภิเษกของ จ.ตราด โดยขบวนจะแล่นวนรอบตัวเมืองตราด ผ่านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดตราด จวน ผวจ.ตราด จวนเรสิดังกัมปอร์ต และศาลเจ้าพ่อหลักเมืองตราด ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดพิธีจัดทำน้ำอภิเษกของ จ.ตราด ในวันที่ 6 เม.ย. 2562 เป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม และสมพระเกียรติ จึงได้จัดให้มีการซ้อมเสมือนจริง พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ จ.ตราด เพื่อประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นในครั้งนี้