“จ.เลย” ซ้อมพิธีพลีกรรม ตักน้ำศักดิ์สิทธิ์

2019-03-27 10:55:19

“จ.เลย” ซ้อมพิธีพลีกรรม ตักน้ำศักดิ์สิทธิ์

Advertisement

ผู้ว่าฯ เลย พร้อมรองผู้ว่าฯ ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์และซ้อมพิธีพลีกรรมตักน้ำครั้งที่ 1

วันที่ 27 มี.ค. นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผวจ.เลย นายพรชัย ถมกระจ่าง รอง ผวจ.เลย พร้อม คณะหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมซ้อมพิธีพลีกรรมตักน้ำ ครั้งที่ 1 เพื่อเตรียมความพร้อมและขั้นตอนต่างๆในพิธีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ที่จะจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 6 เม.ย. ที่จะถึงนี้ ณ ถ้ำเพียงดิน วัดถ้ำผาปู่ ต.นาอ้อ อ.เมืองเลย จ.เลย

ทั้งนี้ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0201/ว 6561 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง การสำรวจและบำรุงรักษาแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ และให้จังหวัดพิจารณาดำเนินการ สำรวจ สืบค้น แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนเคารพ เลื่อมใส และให้ดำเนินการบูรณะแหล่งน้ำให้อยู่ในสภาพที่สะอาด รวมทั้งพัฒนาภูมิทัศน์โดยรอบ ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม มีความพร้อมที่จะนำน้ำไปประกอบพิธีสำคัญได้ตลอดเวลา เพื่อให้การเตรียมความพร้อมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จ.เลยได้มอบหมายให้หน่วยงานต่างๆ ดำเนินการแล้วประกอบด้วย มอบให้อำเภอเมืองเลย เทศบาลตำบลนาอ้อ ประสานวัดถ้ำผาปู่ หน่วยงานทหาร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่พัฒนาทำความสะอาดบริเวณถ้ำเพียงดิน ทั้งด้านสาธารณสุข สำนักงานพระพุทธศาสนา เตรียมการด้านพิธีสงฆ์ พิธีพราหมณ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจะมีพิธีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ในวันเสาร์ที่ 6 เม.ย.62 ณ ถ้ำเพียงดินฯ เวลา11.52 น.- 12.38 น.
ด้าน ผวจ.เลย เปิดเผยว่า การมาซ้อมในครั้งนี้ซ้อมพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ ถ้ำเพียงดิน วัดถ้ำผาปู่ ต.นาอ้อ อ.เมืองเลย จ.เลย โดยเริ่มตั้งแต่การอ่านโครงการ อ่านคาถา การจัดเตรียมสถานที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามที่ฝ่ายดำเนินงานจัดทำไว้ สิ่งที่ต้องเพิ่มเติมคือ ด้านแสงสว่าง เนื่องจากสถานที่อยู่ภายในถ้ำ มีบางอย่างที่ต้องปรับปรุงให้ดีขึ้น รวมทั้งสถานที่สำหรับทำพิธีบวงสรวง ส่วนในวันที่ 28 มี.ค. นี้ เวลา 15.00 น.ก็จะเป็นการซ้อมในพิธีทำน้ำอภิเษก ณ พระอุโบสถ วัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย ซ้อมเวียนเทียนสมโภช โดยใช้เทียนจริง อีกทั้งได้คำนวณเวลา จำนวนบุคคลที่เข้าร่วมในพิธีฯ เพื่อให้สมบูรณ์และสมพระเกียรติที่สุดเนื่องจากเป็นพิธีสำคัญของชาวไทย