“พรีม” สุดปลื้ม! เข้ารับประทานโล่เกียรติคุณ วันงดดื่มสุราแห่งชาติ

2017-07-11 11:55:26

“พรีม” สุดปลื้ม! เข้ารับประทานโล่เกียรติคุณ วันงดดื่มสุราแห่งชาติ

Advertisement


สาวสวย พรีม-รณิดา เตชสิทธิ์ นางเอกละคร นางเสน่ห์รักนางซิน ช่อง 3 เข้ารับประทานโล่ประกาศเกียรติคุณ “บุคคลที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์” จาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เนื่องในโอกาสวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2560 ภายในงาน “เด็กไทย 4.0 รู้เท่าทันโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไอคิวเกิน 100” ที่ลานโปรโมชั่น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล อีสต์วิลล์“นับเป็นเกียรติอย่างสูงสุดในชีวิตค่ะ ที่ได้มีโอกาสเข้ารับประทานโล่เกียรติคุณจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ ในฐานะที่เป็นบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ ในการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ พรีมในฐานะที่เป็นนักแสดง ซึ่งถือเป็นคนของประชาชน ก็จะทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม และอยากใช้โอกาสนี้รณรงค์ให้ทุกๆ คน ลด-ละ-เลิก หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ทุกชนิด เพื่อสุขภาพที่ดี และเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่บนท้องถนนด้วยค่ะ”