วุ่นแน่ เกิดปี 2527 บัตร ปชช.มีปัญหา 1 หมื่นคน

2017-07-11 00:00:00

วุ่นแน่ เกิดปี 2527 บัตร ปชช.มีปัญหา 1  หมื่นคน


เมื่อวันที่ 11 ก.ค. ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง กล่าวถึงกรณีเลขบัตรประชาชนของผู้ที่เกิดในปี 2527 มีปัญหา ว่า เรื่องเลข 13 หลักที่ไม่ตรงกันนั้น สาเหตุเกิดจากปี 2527 เริ่มมีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก โดยคนที่เกิดปี 2527 จะใช้เลขนำหน้าเป็นเลข 3 ในขณะที่คนที่เกิดหลังจากปี 27 จะใช้เลขนำหน้าเป็นเลข 1 ซึ่งกรณีที่เกิดขึ้นนี้ผู้ที่ร้องเรียนเกิดในปี 2527 แต่เลขนำหน้าบัตรประชาชนเป็นเลขอื่น โดยเกิดจากความคลาดเคลื่อนที่ไปใช้ข้อมูลเลขชุดที่เป็นเลข 3 ตามทะเบียนบ้านตอนที่ไปทำทะเบียนบ้าน จึงไม่ตรงกับเลขสูติบัตร อย่างไรก็ตาม ได้ให้สำนักทะเบียนแจ้งให้เจ้าตัวมาดำเนินการเปลี่ยนเป็นเลข 1 แต่ก็พบปัญหาว่า สิ่งที่ได้ดำเนินการไปก่อนหน้านี้โดยใช้เลขบัตรประชาชนเดิมที่ผิดพลาดต้องไปตามดำเนินการแก้ไข ซึ่งกรมการปกครองพบว่า มีผู้มีปัญหานี้จำนวนกว่า 10,000 ราย ซึ่งดำเนินการแก้ไขปัญหาแล้ว 7,000 ราย จึงขอให้ผู้มีปัญหาที่เหลือ สำรวจเลขในทะเบียนบ้านและเลขบัตรประจำตัวประชาชนของตน รวมถึงสูติบัตรว่าตรงกันหรือไม่ หากไม่ตรงเขตให้ไปแจ้งที่สำนักทะเบียนอำเภอ หรือสำนักงานเขต โดยอาจจะไปแจ้งที่เขตที่ใดก็ได้โดยไม่ต้องไปที่ต้นทาง สำนักทะเบียนก็จะทำการรองรับบุคคลว่าบุคคลที่มีเลขบัตรประชาชนนี้ กับสูติบัตรนี้ เป็นบุคคลคนเดียวกัน และเมื่อผู้ร้องเรียนมีโอกาสกลับไปยังอำเภอที่ตัวเองมีทะเบียนบ้านอยู่ ก็ให้นำหนังสือรับรองนี้ไปแจ้งต่ออำเภอ คนที่เลขไม่ตรงกันยังสามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติ
อธิบดีกรมการปกครอง กล่าวต่อว่า สำหรับ 3,000 คนที่เหลือ ทางสำนักทะเบียนจะแจ้งเป็นรายบุคคลให้ทราบเพื่อมาดำเนินการแก้ไข หรือหากไม่แก้ไขเราจะออกใบรับรอง โดยให้นำสูติบัตรมาเพื่อสลักหลังให้ข้อมูลตรงกัน ถือเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่าไม่ใช่ความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ แต่เป็นความคลาดเคลื่อนในช่วงเปลี่ยนผ่านระบบในการบันทึกข้อมูลจากระบบเขียนด้วยมือมาสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ขอบคุณภาพ :  http://stat.bora.dopa.go.th/