“วินธัย”เมินประธาน นชป.จี้ปฏิรูปกองทัพ

2017-07-10 13:40:13

“วินธัย”เมินประธาน นชป.จี้ปฏิรูปกองทัพ

Advertisement

เมื่อวันที่ 10  ก.ค. พ.อ.วินธัย สุวารี  โฆษกกองทัพบก กล่าวถึงกรณีนายจตุพร พรหมพันธ์ุ ประธาน นปช. เรียกร้องให้มีการปฏิรูปกองทัพ ว่า  ที่ผ่านมากองทัพบกได้มีการปรับตัวเรื่อยมาตามลำดับเวลา ในหลาย ๆ โดยเฉพาะบทบาทในการช่วยเหลือและพัฒนาประเทศซึ่งระยะหลังได้รับสัญญานค่อนข้างบวก  สำหรับเสียงเรียกร้องจากบางบุคคลเชื่อว่าทางกองทัพคงพร้อมรับฟังอย่างมีเหตุมีผล  แต่ไม่อยากให้จำกัดอยู่เฉพาะบางกลุ่มบางพวกที่สังคมส่วนใหญ่มองไปว่าอาจเป็นเรื่องของการเมือง  หรือเข้าใจว่าเป็นข้อเรียกร้องจากกลุ่มที่เสียประโยชน์จากการทำหน้าที่ของทหารในช่วงภาวะพิเศษช่วงนี้เท่านั้น