ชาวพุทธร่วมประเพณีตักบาตรดอกไม้

2017-07-09 18:05:34

ชาวพุทธร่วมประเพณีตักบาตรดอกไม้

Advertisement

พุทธศาสนิกชนร่วมประเพณีตักบาตรดอกไม้ เนืองแน่นวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
เมื่อวันที่ 9  ก.ค. ผู้สื่อข่าวรายงาน บรรยากาศที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ช่วงเย็นวันนี้ พุทธศาสนิกชนจากทั่วทุกสารทิศ ต่างมาร่วมประเพณีเวียนเทียนและตักบาตรดอกไม้ เป็นจำนวนมาก ซึ่งพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่ เดินทางมาจับจองพื้นที่บริเวณลานหน้าวัด ตั้งแต่ช่วงเช้า และต่างนำดอกไม้หลากหลายชนิดมาร่วมในพิธี อาทิ ดอกเข้าพรรษา ดอกกล้วยไม้ ดอกบัว ดอกกุหลาบ
สำหรับประเพณีตักบาตรดอกไม้ จัดขึ้นเพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมวันเข้าพรรษาของประเทศไทย รวมทั้งเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและสร้างความเข้มแข็งให้พระพุทธศาสนาคงอยู่สืบไป ซึ่งในวันนี้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระอาการประชวร จึงไม่ได้เสด็จออกพบพุทธศาสนิกชน และได้มอบหมายให้  พระพรหมมุนี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรฯ ในฐานะเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช  กล่าวประทานพระโอวาทเนื่องในวันเข้าพรรษา โดยมีใจความตอนหนึ่งว่า สังคมไทยทุกวันนี้มีปัญหาหลายเรื่อง เนื่องจากความอิจฉาริษยากัน ทำให้เดือดร้อน แตกความสามัคคีในหมู่คณะ ซึ่งสิ่งเหล่านี้นับเป็นภัยอันใหญ่หลวงอย่างยิ่ง  และเทศกาลเข้าพรรษานี้ หลายท่านได้ตั้งสัจจะจะละเว้นความชั่ว ให้ลองอธิษฐานใจ ว่าจะลดความรู้สึกอิจฉาริษยาที่มีต่อกัน เพื่อให้เกิดความสามัคคีภายในหมู่คณะ ภายในประเทศชาติ
 


แท็กที่เกี่ยวข้อง