อลังการ! แห่เทียนพรรษาทางน้ำคลองลาดชะโด

2017-07-08 15:25:23

อลังการ! แห่เทียนพรรษาทางน้ำคลองลาดชะโด

สุดอลังการ แห่เทียนพรรษาทางน้ำคลองลาดชะโด กว่า 131 ลำ

วันที่ 8ก.ค. ที่บริเวณตลาด100 ปี ลาดชะโด ริมคลองลาดชะโด อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา นายเรวัต ประสงค์ รองผวจ.พระนครศรีอยุธยา นางอภิญญา เอี่ยมอำภา นายอำเภอผักไห่ นายเกรียงศักดิ์ พิมพันธ์ดี นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลลาดชะโด เป็นประธานปล่อยขบวนเรือแห่เทียนพรรษา ทางน้ำ โดยมีโรงเรียน ชาวบ้าน ในชุมชนลาดชะโด ตกแต่งเรือ พื้นบ้านชนิดต่างๆกว่า 131 ลำ ด้วยดอกไม้ และวัสดุทางธรรมชาติ อย่างสวยงาม แสดงถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวชุมชนลาดชะโด ล่องไปตามลำน้ำคลองลาดชะโด ระยะทางกว่า 2 กิโลเมตรในลำคลองมของชาวบ้าน เพื่อนำเทียนจำนำพรรษาไปถวายวัดต่าง ตลอดลำคลอง จะมียอ ที่ชาวบ้านอาศัยอยู่ริมคลองใช้สำหรับดักจับปลา เป็นวิถีชีวิตริมสองฝั่งคลองลาดชะโด ขบวนเรือส่วนใหญ่จะตกแต่งเป็นสีเหลืองเป็นหลัก เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
นายเรวัต กล่าวว่า ประเพณีแห่เทียนพรรษา นับว่าเป็นประเพณีที่สำคัญ ของพุทธศาสนิกชนชาวไทย ที่จัดขึ้นในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาของทุกปี ด้วยความเชื่อที่ว่า ผู้ใดถวายเทียนพรรษาแด่พระภิกษุสงฆ์ ชีวิตจะสว่างไสวดุจแสงเทียน การที่พี่น้องประชาชนชาวลาดชะโด ได้ร่วมกันจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำ โดยช่วยกันประดับตกแต่งต้นเทียนและเรืออย่างสวยงาม ตามวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนในท้องถิ่น มาประยุกต์ร้อยเรียงเข้าด้วยกันคนละเล็กคนละน้อย เป็นสิ่งสวยงามที่ยิ่งใหญ่และมีเอกลักษณ์ แสดงให้เห็นถึงความรักความสามัคคีของคนลาดชะโด ความร่วมมือร่วมใจ การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีเป็น วิถีชีวิตของคนลาดชะโด ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั่วประเทศ ในรูปแบบการท่องเที่ยววิถีไทยอย่างแท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดงานในปีนี้ ซึ่งใกล้กับการจัดงานพระราชพิธีถวายเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในนามของพสกนิกรชาวไทย เพื่อร่วมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของในหลวง รัชกาลที่ 9 ด้วยความจงรักภักดี ชาวลาดชะโดจึงร่วมใจกันจัดขบวนเรือ โดยเน้นสีเหลืองเป็นหลัก เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระองค์ท่าน

แท็กที่เกี่ยวข้อง