ตักบาตรบนหลังช้างหนึ่งเดียวในโลกสุดยิ่งใหญ่

2017-07-08 12:25:02

ตักบาตรบนหลังช้างหนึ่งเดียวในโลกสุดยิ่งใหญ่เมื่อวันที่ 8 ก.ค. ที่บริเวณลานหน้าอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง พุทธศาสนิกชนชาว จ.สุรินทร์ รวมทั้งนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์บนหลังช้างแห่งเดียวในโลก ที่นำพระสงฆ์   90 รูปนั่งรับบิณฑบาตบนหลังช้าง 46 เชือก เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษาโดยมี นายอรรถพร สิงหวิชัย ผวจ. สุรินทร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมนำ ข้าราชการ ประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมพิธีและตักบาตรบนหลังช้างเป็นจำนวนมาก