ตรวจความพร้อม "สระมุจลินท์" เตรียมพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์

2019-03-13 17:40:01

ตรวจความพร้อม "สระมุจลินท์" เตรียมพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์

Advertisement

ผวจ.หนองคาย พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจความพร้อมสถานที่พลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่สระมุจลินท์ ภายในบริเวณวัดพระธาตุบังพวน ซึ่งทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันที่ 13 มี.ค. นายรณชัย จิตรวิเศษ ผวจ.หนองคาย ,นายจิรศักดิ์ ศรีคชา รอง ผวจ.หนองคาย พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ตรวจความพร้อมสถานที่พลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ที่สระมุจลินท์ ภายในบริเวณวัดพระธาตุบังพวน ต.พระธาตุพังพวน อ.เมือง จ.หนองคาย ซึ่งภาพรวมทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

นายรณชัย จิตรวิเศษ ผวจ.หนองคาย กล่าวภายหลังการตรวจความพร้อมว่า จ.หนองคาย มีแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์คือ สระมุจลินท์ ที่อยู่ภายในวัดพระธาตุบังพวน ซึ่งเป็นสระน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ได้มีพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ไปใช้ในโอกาสพระราชพิธีสำคัญของประเทศหลายครั้ง สำหรับในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกที่จะถึงนี้ จังหวัดหนองคายได้มีการเตรียมความพร้อมดูแลสระมุจลินท์ ที่เป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัด มีคณะทำงานที่จะติดตามดูแล อีกทั้งได้มอบหมายให้อำเภอเมืองหนองคาย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.พระธาตุบังพวน) ตลอดจนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จัดเวรให้การดูแลแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ให้มีความสะอาด มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และมีความพร้อมในการประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่จะมีขึ้นในวันที่ 6 เม.ย. นี้
ทางด้านนายสุขสันต์ ชัยทองคำ นายก อบต.พระธาตุบังพวน กล่าวว่า อบต.พระธาตุบังพวน ได้รับมอบหมายจากทางจังหวัดหนองคายให้รับผิดชอบในการดูแลความสะอาดและความเรียบร้อยสระมุจลินท์ ที่เป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ก็ได้ให้ประชาชนได้มาดูแลทำความสะอาดร่วมกัน ทั้งในช่วงเช้าและช่วงเย็นของทุกวัน

นายเพิ่มพูน ปะเมธา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 บ้านพระธาตุบังพวน กล่าวว่า ดีใจมากที่หมู่บ้านมีสระมุจลินท์ ที่เป็นสระน้ำศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งหมู่บ้านได้รับมอบหมายจากอำเภอเมืองหนองคาย ให้รับผิดชอบดูแลความสะอาดและความเรียบร้อย ตนและชาวบ้านในหมู่บ้าน ก็ได้ออกมาช่วยกันดูแลทำความสะอาดให้ดีที่สุด และขอเชิญชวนทุกหมู่บ้านให้ออกมาดูแลทำความสะอาดร่วมกัน และจะร่วมกันดูแลจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานสืบต่อกันไป