วันนี้มีอะไร: 8 กรกฎาคม

2017-07-08 06:05:13

วันนี้มีอะไร: 8 กรกฎาคม

Advertisement

วันอาสาฬหบูชา
วันอาสาฬหบูชา 2560 ตรงกับวันเสาร์ที่ 8 ก.ค. (ขึ้น 15 คํ่า เดือน 8) โดยวันอาสาฬหบูชา คือวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้ได้ 2 เดือน โดยแสดงปฐมเทศนาโปรดพระปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ได้แก่ พระโกณฑัญญะ พระวัปปะ พระภัททิยะ พระมหานามะ และพระอัสสชิ ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นมคธ จนพระอัญญาโกณฑัญญะ ได้บรรลุธรรมและขอบวชเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา จึงถือว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์ครั้งแรกในโลก คือ มีทั้งพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนพุทธศักราช 45 ปี
 

ภาพ  Ton Bangkeaw / Shutterstock.com

 


พ.ศ. 2432 หนังสือพิมพ์ เดอะวอลล์สตรีทเจอร์นัล ฉบับแรก ออกวางจำหน่ายพ.ศ. 2490 หนังสือพิมพ์ในรอสเวลล์ รัฐนิวเม็กซิโก สหรัฐอเมริกา รายงานเหตุการณ์ยูเอฟโอตกที่รอสเวลล์

พ.ศ. 2498 จัดตั้งวิทยาลัยวิชาการศึกษาส่วนภูมิภาคประจำภาคตะวันออก ณ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ชื่อว่า วิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน จัดเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศ ที่ตั้งอยู่ส่วนภูมิภาค (ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยบูรพา)พ.ศ. 2512 วันเกิด สึกิโซะ มือกีตาร์วง ลูนาซี (Luna Sea) และวงเอ็กซ์ เจแปน (X-Japan)

พ.ศ. 2536 พระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อินฺทปญฺโญ) หรือ ท่านพุทธทาสภิกขุ มรณภาพอย่างสงบด้วยอาการเส้นเลือดในสมองแตก ด้วยวัย 87 ปีที่สวนโมกขพลาราม วัดธารน้ำไหล อ. ไชยา จ. สุราษฎร์ธานี  พ.ศ. 2540 องค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ (นาโต) เชิญสาธารณรัฐเช็ก ฮังการี และโปแลนด์ ให้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรในปี พ.ศ. 2542
ภาพ Thomas Steffan พ.ศ. 2549 ไบรอัน เมย์ มือกีตาร์วงควีน (Queen)  บริจาคเงินก้อนโตเพื่อรักษาชีวิตของเม่นจากการถูกล่าโดยมนุษย์ ณ หมู่เกาะเอาเตอร์เฮไบรเดส 

 พ.ศ. 2550 ปรินซ์ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจบีบให้ต้องยกเลิกการแสดงของเขาในไนต์คลับแห่งหนึ่งในมินนิอะโปลิสลง หลังจากที่แสดงไปเพียงครึ่งเดียวของเซ็ตลิสต์ที่ตั้งใจไว้ เนื่องจากกฎหมายกำหนดให้คลับเปิดได้ถึงเวลาตี 3 เท่านั้น แต่ขณะที่ตำรวจมาตรวขไนต์คลับดังกล่าวนั้นเป็นเวลา 2.45 น. เข้าไปแล้ว