เฉลิมชัย แจง คสช.เร่งแก้4ปัญหาหลัก

2017-03-13 17:25:34

เฉลิมชัย แจง คสช.เร่งแก้4ปัญหาหลัก

คสช.เร่งแก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่องให้ยุติอย่างเรียบร้อย ทั้งควบคุมไฟป่าหมอกควัน เตรียมรับภัยแล้ง กรณีธรรมกาย จัดระเบียบที่สาธารณะ ย้ำจะหนุนทุกส่วนบังคับใช้กฎหมาย เพื่อพัฒนาและสร้างให้สังคมปลอดภัย


วันนี้ (13 มี.ค.2560)  ที่กองบัญชาการกองทัพบก พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท เลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมสำนักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยได้กล่าวถึงการทำงานของ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในห้วงที่ผ่านมา ที่ได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เข้าดูแลสถานการณ์เฉพาะในหลายพื้นที่ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะการเข้าคลี่คลายปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือที่ยังคงเกิดขึ้นเป็นระยะ และเจ้าหน้าที่ต้องเข้าดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง เลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ กำชับให้กองทัพภาคที่ ๓ ควบคุมสถานการณ์และเข้มงวดมาตรการมิให้มีการเผาป่าแบบเดิม พร้อมกับให้เตรียมเดินหน้าโครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าในฤดูฝนที่จะมาถึงนี้ด้วย  นอกจากนี้ ในเรื่องการช่วยซ่อมและสร้างบ้าน ๑๔๗ หลัง ที่เสียหายจากน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ และ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ภายใต้ความรับผิดชอบของกองทัพบกนั้น ได้ย้ำให้ กองทัพภาคที่ ๑ และ ๔ เร่งรัดดำเนินการให้เรียบร้อยโดยเร็ว

ส่วนสถานการณ์ภัยแล้งในปีนี้แม้ว่าภาครัฐได้มีการสำรองปริมาณน้ำในเขื่อนไว้แล้ว แต่หากประชาชนยังมีพฤติกรรมการใช้น้ำแบบเดิม  อาจส่งผลต่อการบริหารจัดการน้ำ ซึ่ง เลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีความเป็นห่วงในเรื่องดังกล่าวเตือนให้ทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งกองทัพ ได้เร่งดำเนินการบรรเทาความเดือดร้อน  ของประชาชนให้เป็นรูปธรรม เน้นการบริการจัดการน้ำให้เพียงพอ และการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องและส่งเสริมกับการใช้น้ำของแต่ละพื้นที่

Advertisement
สำหรับการปฏิบัติงานของกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย โดยรอบพื้นที่ควบคุม “วัดพระธรรมกาย” ที่ได้ดูแลความปลอดภัยและสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายมาจนกระทั่งสามารถคลี่คลายสถานการณ์ได้ในระดับหนึ่ง และการทำงานก็อยู่ในกรอบที่เหมาะสมตามแนวทางของรัฐบาลนั้น คณะรักษาความสงบแห่งชาติ จะยังคงกำลังเจ้าหน้าที่ทหารเพื่อดูแลประชาชนในพื้นที่โดยรอบวัดต่อไป โดยจะเน้นเรื่องการสร้างความเข้าใจและให้บริการของหน่วยแพทย์ รวมทั้งให้การสนับสนุนหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม เพื่อเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้ ต่อไป

​​ในเรื่องการจัดระเบียบทางเท้าหาบเร่ แผงลอยในพื้นที่ กทม. ที่รัฐบาลมอบหมายให้ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ คสช. โดยกกล.รส. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้ นั้น เลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ให้แนวทางสำคัญกับการทำงานในเรื่องนี้ โดยระบุว่าทุกส่วนที่เกี่ยวข้องต้องร่วมกันพิจารณาความเหมาะสมในทุกด้าน เพื่อให้เกิดความสมดุลของการใช้พื้นที่สาธารณะ คำนึงถึงเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละพื้นที่ หากเป็นพื้นที่ทางการท่องเที่ยวอาจมีการดำเนินการแตกต่างจากพื้นที่อื่น โดยการจัดระเบียบดังกล่าวให้มีผลกระทบกับประชาชนน้อยที่สุด นอกจากนี้การที่ คสช. ได้เข้าไปมีส่วนในการจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะอื่นๆ อาทิ การแก้ปัญหาชุมชนป้อมมหากาฬ โครงการก่อสร้างเขื่อนคลองลาดพร้าว เป็นต้น ซึ่งมีความคืบหน้าในการจัดระเบียบอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ลธ.คสช. กำชับให้ กกล.รส. ยังคงสนับสนุนและประสานการทำงานกับทุกภาคส่วนในการจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะ เพื่อให้การพัฒนาพื้นที่และความเป็นอยู่ของประชาชนได้ดำเนินไปตามแผนงานที่กำหนดไว้อย่างเรียบร้อย โดยเฉพาะการสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายต่อนายทุนผู้บุกรุกพื้นที่ป่า เพื่อให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบโดยตรง ซึ่งกำลังเร่งรัดดำเนินการอยู่ในหลายพื้นที่ในขณะนี้ สามารถปฏิบัติงานได้โดยสะดวกและเกิดประสิทธิผลโดยเร็ว        

Advertisementการประชุมวันนี้ ลธ.คสช. ยังได้แสดงความห่วงใยต่อปัญหายาเสพติด ซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมได้อย่างต่อเนื่องในทุกภูมิภาค ได้สั่งการให้ กกล.ชายแดน ดำเนินการในทุกมาตรการที่จะสกัดกั้นการลักลอบนำเข้ายาเสพติดจากพื้นที่ชายแดน  โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งให้มีการประสานงานเพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ตอนในด้วย เพื่อขจัดปัญหายาเสพติดให้หมดไปและทำให้สังคมมีความปลอดภัย ทั้งนี้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา กกล.รส. ร่วมกับฝ่ายปกครอง สามารถจับยาบ้าได้ถึง ๕๓๐,๗๘๐ เม็ด พร้อมกัญชา ๓๒๓ กิโลกรัม

แท็กที่เกี่ยวข้อง