นายกฯ ประชุม กพย.เดินหน้าแผนแม่บทปฏิรูป

2017-07-07 10:40:07

นายกฯ ประชุม กพย.เดินหน้าแผนแม่บทปฏิรูป

Advertisement

นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เร่งเดินหน้าการพัฒนาให้สอดคล้องกับต่างชาติ
เมื่อวันที่ 7 ก.ค. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) โดยกล่าวในการประชุม ว่า คณะกรรมการชุดนี้มีจุดประสงค์และความมุ่งหมายที่ทำให้ประเทศของเรามีการพัฒนาที่ยั่งยืนสอดคล้องกับต่างชาติ เป็นไปตามแผนแม่บทการปฏิรูปที่ได้วางไว้ ทั้งนี้ เพื่อตอบสนอง 17 เป้าประสงค์ของสหประชาชาติ  ซึ่งมี 5-6 เป้าหมายที่ต้องดำเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ให้ได้ โดยในช่วงที่ผ่านมา 15 ปี ประเทศไทยทำอยู่ในเกณฑ์ที่ดีสหประชาชาติได้ให้ความชื่นชมถือเป็นตัวอย่างที่ดี
ทั้งนี้ เวลา 14.30 น. นายกรัฐมนตรีจะประชุมเพื่อมอบนโยบายคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ตำรวจ) ซึ่งถือเป็นการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการทั้ง 36 คน