เห็นชอบ “ชีพ จุลมนต์” ปธ.ศาลฎีกาคนใหม่

2017-07-06 18:50:30

เห็นชอบ “ชีพ จุลมนต์” ปธ.ศาลฎีกาคนใหม่

เมื่อวันที่ 6  ก.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะอนุกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) ได้พิจารณาการกลั่นกรองคุณสมบัติ บัญชีรายชื่อที่สำนักงานศาลยุติธรรม เสนอ นายชีพ จุลมนต์ รองประธานศาลฎีกา ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกา คนที่ 44  ต่อจากนายวีระพล ตั้งสุวรรณ  โดยมีมติเห็นชอบเอกฉันท์ผ่านคุณสมบัติ นายชีพ ซึ่งขั้นตอนต่อจากนี้จะนำมติ เสนอต่อที่ประชุม ก.ต.พิจารณาต่อไป