“วิลาสินี”นั่งเก้าอี้ ผอ.ไทยพีบีเอสคนใหม่

2017-07-06 18:35:41

“วิลาสินี”นั่งเก้าอี้ ผอ.ไทยพีบีเอสคนใหม่

Advertisement


เมื่อวันที่ 6 ก.ค. องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ได้มีการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. เพื่อคัดเลือก ผอ.องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยคนใหม่ โดยมีมติเลือก รศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล ด้วยคะแนน 2 ใน 3 ของที่ประชุม จากคณะกรรมการนโยบาย ส.ส.ท.ทั้ง 9 คน
สำหรับประวัติ รศ.ดร.วิลาสินี อายุ 52 ปี เคยเป็นรองคณบดี คณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ผู้อำนวยการอาวุโส สสส. และ รอง ผอ.ส.ส.ท.