ไฟไหม้ศูนย์อพยพวอด 69 หลัง

2017-07-06 17:50:13

ไฟไหม้ศูนย์อพยพวอด 69 หลัง


เมื่อวันที่ 6 ก.ค. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผวจ.แม่ฮ่องสอน เดินทางไปร่วมตรวจสอบและให้การช่วยเหลือผู้อพยพภายในศูนย์พักพิงผู้หลบหนีภัยจากการสู้รบบ้านใหม่ในสอย ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน หลังเกิดไฟไหม้บ้านเรือนผู้อพยพภายในศูนย์พักพิงเสียหาย 69 หลัง รถบรรทุกน้ำ และรถดับเพลิงของ ไม่สามารถเข้าไปดับไฟได้เนื่องจากฝนตกถนนลื่นเส้นทางเข้าออกลำบาก ส่วนสาเหตุของไฟไหม้บ้านเกิดจากการหุงต้มอาหารทิ้งไว้ในครัว จึงทำให้เกิดไฟลุกลาม อย่างรวดเร็วทำให้ผู้อพพบไร้ที่อยู่รวมทั้งสิ้น 317 คน
สำหรับศูนย์พักพิงชั่วคราวบ้านใหม่ในสอย เป็นศูนย์ขนาดใหญ่แบ่งสัดส่วนที่พักทั้งหมดออกเป็น 8 แคมป์ มีผู้อพยพพลัดถิ่นชาวเมียนมาตามทะเบียนอาศัยอยู่ทั้งหมด 8,071 คน มีบ้านเรือนผู้อพยพอยู่ราว 1,614 หลังคาเรือน ที่ผ่านมาเกิดเหตุเพลิงไหม้มาแล้ว 4 ครั้ง ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในช่วงหน้าแล้ง โดยในครั้งนี้เกิดขึ้นที่บริเวณเชิงเขาทางเหนือของศูนย์พักพิง หลังเกิดเหตุมีการประกาศแจ้งเตือนอย่างรวดเร็ว จึงทำให้ผู้คนทิ้งบ้านเรือนหนีออกมาได้อย่างปลอดภัย