“น้องบีม” รับมอบเงินช่วยเหลือ 2 แสน

2017-07-06 15:45:50

 “น้องบีม” รับมอบเงินช่วยเหลือ 2 แสน

สมาคมตำรวจโรงงาน-สมาคมผู้สื่อข่าวฯ มอบเงินช่วยเหลือ “น้องบีม” 200,000 บาท สนับสนุนค่าใช้จ่ายในระหว่างการต่อสู้คดี และการศึกษาจนจบชั้นสูงสุดตามที่ต้องการ ด้านสภาทนายความถอดชื่อ"พิสิษฐ์"แล้ว
เมื่อวันที่ 6 ก.ค. พล.ต.อ.วีระชัย ทรงเมตตา ที่ปรึกษา สบ10 ในฐานะประธานที่ปรึกษาสมาคมตำรวจโรงงาน และนายกสมาคมตำรวจโรงงาน นายไพโรจน์ เทพนิยม นายกสมาคมผู้สื่อข่าวและช่างภาพอาชญากรรมแห่งประเทศไทย มอบเงินจำนวน 200,000 บาท ให้กับ น.ส.พรทิพย์ จันทรัตน์ มารดา และ ด.ญ.ภัทรดา แก้วผ่อง หรือ “น้องบีม” ที่ถูกทนายความอาสาโกงเงินไป 5  ล้านบาท เพื่อเป็นใช้ค่าในระหว่างต่อสู้คดีและรักษาน้องบีม
พล.ต.อ.วีระชัย กล่าวว่า อยากจะช่วยเหลือสนับสนุนให้มีกำลังใจในการต่อสู้คดี และเป็นทุนการศึกษา และรักษาน้องบีม เพราะมีผลการเรียนที่ดี จึงอยากจะสนับสนุนการศึกษาจนถึงระดับสูงสุดเท่าที่น้องบีมต้องการ
ด้านน้องบีม กล่าวขอบคุณหน่วยงานที่ช่วยเหลือและผู้สื่อข่าวที่ให้ความสนใจนำเสนอเรื่องราว หากเรียนจบฝันอยากจะเป็นผู้ประกาศข่าวนำเสนอเรื่องราวช่วยเหลือผู้อื่นบ้าง
ขณะที่ ว่าที่ พ.ต.สมบัติ วงศ์กำแหง อุปนายกฝ่ายบริหาร นายพัฒนา จาติเกตุ อุปนายกฝ่ายกิจกรรมพิเศษร่วมกันแถลงผลการประชุมพิจารณาการจำหน่ายชื่อนายพิสิษฐ์ สัมมาเลิศ ออกจากการเป็นทนายความ ว่าที่ประชุมมีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง มีการตรวจสอบราชกิจจานุเบกษาศาลได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดให้นายพิสิษฐ์ป็นบุคคลล้มละลาย คณะกรรมการจึงมีมติเสียงข้างมาก เห็นชอบให้จำหน่ายชื่อ นายพิสิฐษฐ์ สัมมาเลิศ ออกจากทะเบียนทนายความ หลังจากนี้จะนำมติไปแจ้งต่อนายทะเบียน เพื่อทำหนังสือแจ้งถึงนายพิสิฐว่าหมดสิทธิ์การทำหน้าที่ทนายความต่อไป

Advertisement 
 
 
 

Advertisement