นายกฯดันนโยบายระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก

2017-07-06 00:00:00

นายกฯดันนโยบายระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก

Advertisement

นายกรัฐมนตรีขอทุกฝ่ายสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ ย้ำรัฐบาลต้องการผลักดันโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษตะวันออกให้ประเทศหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง
เมื่อวันที่ 6 ก.ค.พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษตะวันออก (อีอีซี) ว่า ขอให้ทุกฝ่ายเร่งสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากรัฐบาลต้องการผลักดันโครงการดังกล่าว ให้ประเทศหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง จึงมีความจำเป็นต้องผลักดันโครงการขนาดใหญ่ขึ้นมา แต่คงไม่เกิดขึ้นเร็วๆ นี้ เพราะต้องใช้ระยะเวลาในการเริ่มต้น หากไม่เริ่มวันนี้ก็จะเกิดความล่าช้า แต่ต้องคำนึงถึงไปผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเรื่องนี้ได้เน้นในที่ประชุมว่าการทำเกษตรกรในพื้นที่จะทำอย่างไร รวมถึงการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมด้วย ควบคู่ไปกับการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษนี้ด้วย
นายกรัฐมนตรี ยังกล่าวว่า การเดินหน้าประเทศนั้นรัฐบาลจำเป็นต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของชาติและผลประโยชน์ของคนอื่นด้วย เพื่อเกิดความเท่าเทียมกัน หากนึกถึงประโยชน์ของชาติฝ่ายเดียว ก็ไม่มีใครสนใจที่เข้ามาร่วม แต่อย่าไปเสียเปรียบเท่านั้น ต้องให้ผลประโยชน์ในสัดส่วนที่เป็นธรรม ซึ่งการลงทุนของไทยจะต้องมีนักลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาอยู่แล้ว และจะต้องเชื่อมโยงการลงทุนในประเทศ  อย่างไรก็ตาม ขอทุกฝ่ายอย่างกังวล เรื่องของการลงทุน ที่จะต้องมีการระดมทุนจากเอกชนของไทย หรือ การร่วมมือกับภาคเอกชนต่างประเทศ ซึ่งในการลงทุนนั้นจะมีลักษณะโครงการ 2 ประเภท ทั้งการเปิดประมูล ให้ถูกต้องตามกฎหมาย และใช้วิธีเจรจาพูดคุยให้เอกชนเข้ามาลงทุนในเฉพาะกิจการนั้น 

แท็กที่เกี่ยวข้อง