สนช.ผ่านฉลุย พ.ร.ก.แรงงานต่างด้าว

2017-07-06 12:55:57

สนช.ผ่านฉลุย พ.ร.ก.แรงงานต่างด้าว

Advertisement

สนช.ไฟเขียว พ.ร.ก.แรงงานต่างด้าว ด้วยคะแนนเสียง 177 เสียง งดออกเสียง 11  เสียง
เมื่อวันที่ 6 ก.ค.มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เพื่อพิจารณา พ.ร.ก.การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว พ.ศ.2560  โดยที่ประชุมมีมติ 203 เสียง งดออกเสียง 2 ให้เป็นการประชุมลับ คาดว่าจะเป็นการหารือในมาตราที่เป็นปัญหา สอดคล้องกับที่ นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช. ชี้แจงว่า เป็นการถกเถียงในมาตราที่เป็นปัญหา คาดว่าจะมีผู้อภิปรายหลายคน ก่อนลงความเห็นให้ความเห็นชอบ หรือไม่เห็นชอบเท่านั้น เพราะ สนช. ไม่มีอำนาจในการปรับแก้กฎหมาย เนื่องจากการออก พ.ร.ก.เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะรัฐมนตรี
ภายหลังการประชุมลับกว่า 4 ชม.ที่ประชุม สนช. เห็นชอบ พ.ร.ก.บริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ด้วยคะแนนเสียง177 เสียง งดออกเสียง 11  เสียง ไม่ลงคะแนนเสียง 1 เสียง ซึ่งจะมีผลใช้บังคับต่อไป