191 จับกุมอุปกรณ์แต่งรถไร้มาตรฐาน

2017-07-05 20:00:37

191 จับกุมอุปกรณ์แต่งรถไร้มาตรฐาน

Advertisement

เมื่อวันที่ 5 ก.ค. พล.ต.ต.สุรเชษฐ์  หักพาล ผู้บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ (ผบก.สปพ.) หรือ ตำรวจ 191  แถลงจับกุมแหล่งผลิตอุปกรณ์แต่งรถที่ไม่ได้มาตรฐาน มอก.  5 จุด  ตรวจยึดท่อสำเร็จรูป  คอท่อ ปลายท่ออุปกรณ์ส่วนควบ อุปกรณ์สำหรับตีท่อ แจ้งข้อหา 1.ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานโดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 20 ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 1,000,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และ 2.เป็นผู้จำหน่ายหรือมีไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย(มาตรา 36) ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกิน 1 เดือน ปรับตั้งแต่ 5,000 – 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ