คลังเดินหน้ายุทธศาสตร์อีเพย์เมนท์ คาดเสร็จ มี.ค.61

2017-03-13 13:49:46

คลังเดินหน้ายุทธศาสตร์อีเพย์เมนท์ คาดเสร็จ มี.ค.61

คลัง เดินหน้ายุทธศาสตร์ E-Payment ลงนามเลือกผู้ติดตั้งเครื่องรับชำระเงิน EDC คาดแล้วเสร็จภายใน มี.ค.61

กระทรวงการคลังจัดพิธีลงนามความร่วมมือ บันทึกข้อตกลง การให้บริการวางอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ National E-Payment ระหว่างคณะอนุกรรมการคัดเลือกและกำกับดูแลผู้ให้บริการวางอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และผู้มีสิทธิ์ให้บริการวางอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่ม Consortium ประกอบด้วย ตัวแทนธนาคารกรุงไทย ธนาคารศรีอยุธยา ธนาคารทหารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารธนชาต โดยมีนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นสักขีพยาน
โดยนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า เครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) จะสามารถติดตั้งทั้งหมดกว่า 5.6 แสนเครื่องเครื่องได้แล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 2561 แต่ในส่วนของราชการหน่วยงานภาครัฐจะติดตั้งให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ ซึ่งเชื่อว่าการผลักดันให้ใช้เครื่อง EDC จะสามารถลดต้นทุนการเงินสดในประเทศ และเพิ่มความสะดวกสบายสำหรับผู้ใช้บริการ โดยจะลดค่าธรรมเนียมการในการใช้บัตรลงไม่เกินร้อยละ 0.55 ซึ่งถือว่าเป็นค่าธรรมเนียมที่ถูกที่สุดในโลก และจะไม่เก็บค่าเช่าและค่าติดตั้งอุปกรณ์
นอกจากนี้ภาครัฐได้มีมาตรการช่วยเหลือร้านค้าที่ติดตั้งอุปกรณ์ สามารถนำค่าใช้จ่ายจากการรับบัตรไปหักเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 2 เท่า จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 รวมทั้งจะจูงให้เกิดการติดตั้งและใช้บริการด้วยการแจกรางวัลร้านค้าและประชาชนมูลค่ารางวัลสูงถึง 1 ล้านบาท และในอนาคตจะขยายการใช้เงินแบบอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น

Advertisement


แท็กที่เกี่ยวข้อง