คสช.ขยายเวลาบังคับใช้ พ.ร.ก.แรงงานต่างด้าว 6 เดือน

2017-07-04 11:35:37

คสช.ขยายเวลาบังคับใช้ พ.ร.ก.แรงงานต่างด้าว 6 เดือน

Advertisement

คสช.มีมติขยายกรอบเวลาบังคับใช้ พ.ร.ก.แรงงานต่างด้าวออกไปอีก 6 เดือน มีผลตั้งแต่ 23 มิ.ย.2560 ถึง 1 ม.ค.2561
เมื่อวันที่ 4 ก.ค. ที่ประชุม คสช. มีมติขยายกรอบเวลาบังคับใช้ พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานแรงงานต่างด้าว พ.ศ. 2560 ออกไปอีก 6 เดือน มีผลตั้งแต่วันที่ 23 มิ.ย.2560 ถึง 1 ม.ค.2561 เพื่อให้แรงงานที่ทำผิดกฎหมายไปจดทะเบียนดำเนินการด้านเอกสารให้ถูกต้อง ใน 4 มาตรา คือ มาตรา 101 ว่าด้วยการเอาผิดลูกจ้าง  มาตรา 102 ว่าด้วยการเอาผิดนายจ้างที่รับคนมาทำงานในอาชีพพิเศษบางอย่างโดยไม่ได้รับอนุญาต มาตรา 122 ว่าด้วยการรับคนที่ไม่มีใบอนุญาตมาทำงาน และมาตรา 119 ว่าด้วยการทำงานโดยไม่มีหนังสือแจ้งนายทะเบียนทราบ
พ.อ.วินธัย สุวารี โฆษก คสช. กล่าวว่า ภายหลังประกาศใช้ พ.ร.ก. ให้นายจ้าง และคนต่างด้าวต้องปฏิบัติ ซึ่งอาจไม่มีเวลาเพื่อสร้างรู้ความเข้าใจเพียงพอ อีกทั้งอาจส่งผลกระทบในแง่มุมต่าง ๆ ดังนั้นเพื่อให้นายจ้าง และคนต่างด้าว ได้มีเวลาเตรียมตัว และเพื่อให้ทุกฝ่ายมีเวลาเตรียมการให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงจำเป็นต้องมีมาตรการชั่วคราวไปเสริม ซึ่งอาจต้องมีบางมาตราที่ต้องเลื่อนการบังคับใช้ออกไป ส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้น ต้องรอฉบับสมบูรณ์ โดยนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี โฆษกรัฐบาล และ กระทรวงแรงงาน จะเป็นผู้ให้รายละเอียด อย่างไรก็ตามในการประชุม คสช. วันนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช.มีความเป็นห่วงเรื่องเจ้าหน้าที่ประพฤติมิชอบเรียกผลประโชน์จากแรงงานต่างด้าว และกำชับให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาด
ขอบคุณภาพ : www.mol.go.th


แท็กที่เกี่ยวข้อง