ผู้นำฝรั่งเศสปฏิรูปประเทศครั้งใหญ่

2017-07-04 09:50:23

ผู้นำฝรั่งเศสปฏิรูปประเทศครั้งใหญ่


ประธานาธิบดีเอมมานูเอล มาครง กล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมรัฐสภา เสนอร่างแผนยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงสร้างระบบบริหารราชการแผ่นดินครั้งยิ่งใหญ่ โดยการปรับลดจำนวนสมาชิกของทั้งสองสภาลง 1 ใน 3 ปรับแก้ระบบการเลือกตั้งให้มีการกระจายอำนาจมากยิ่งขึ้น และยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินที่บังคับใช้มานานกว่า 1 ปีครึ่ง หลังเกิดเหตุก่อการร้าย โดยยืนยันว่ามีแผนการใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแน่นอน