ถกเครียดแก้ปัญหานักเรียนตีกัน

2017-02-06 15:19:19

ถกเครียดแก้ปัญหานักเรียนตีกัน

Advertisement

วันนี้ (6 ก.พ.) ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) ในฐานะโฆษก ศธ. เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ ได้มีการประชุมติดตามแนวทางการแก้ปัญหาพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษา ที่ก่อเหตุทะเลาะวิวาท ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) พ.ศ.2557 ที่สั่งให้หน่วยงานต่างๆ เช่น กระทรวงยุติธรรม กระทรวงกลาโหม กระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น บูรณาการการทำงานร่วม โดยมอบให้ ศธ. เป็นหน่วยงานหลัก ซึ่งในที่ประชุมเห็นว่าการแก้ปัญหาในเรื่องนี้ควรจะดำเนินการในลักษณะบูรณาการ โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 1.การดูแลนักเรียน นักศึกษาภายในสถานศึกษา ซึ่งครูทุกคนต้องเป็นผู้ทำหน้าที่แนะแนว สร้างความเข้าใจแก่เด็กอย่างใกล้ชิด ช่วยกันดูแลและรู้พฤติกรรมเด็ก ไม่ใช่มองว่าเป็นหน้าที่ของครูฝ่ายปกครอง อีกทั้งจะต้องมีการจัดกิจกรรมในเชิงบวกเข้ามาร่วมพัฒนาด้วย เช่น สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมมือกับกองทัพเรือ จัดกิจกรรมพรี-อาชีวะ เป็นต้น เพื่อให้เด็กได้พัฒนาไปในเชิงสร้างสรรค์ สำหรับเรื่องการลงโทษนั้น ครูจะต้องมีความรู้และเข้าใจจิตวิทยาเด็ก ซึ่งทางกรมส่งเสริมสุขภาพจิตจะเข้ามาช่วยจัดกิจกรรมอบรม หรือ หากครูท่านใดสนใจก็สามารถศึกษาผ่านทางเว็บไซค์ www.thaiteentraining.com เพื่อจะส่งเสริมให้ครูเข้าใจจิตวิทยาและสามารถทำงานร่วมกับเด็กได้

โฆษก ศธ.กล่าวต่อไปว่า 2.การดูแลนอกสถานศึกษา ที่แต่ละสถานศึกษาจะมีกระบวนการติดตามเด็ดกลุ่มเสี่ยงอย่างใกล้ชิด และต้องมีระบบสื่อสารระหว่างเครือข่าย คือ สถานศึกษา ผู้ปกครอง ตำรวจ ที่รวดเร็วและมีการรายงานผลตลอดเวลา เพื่อที่จะสามารถเข้าระงับเหตุได้ทัน และยังเป็นการกดดันไม่ให้เด็กก่อเหตุทะเลาะวิวาท ซึ่งจากสถิติของ ศธ. พบว่า การก่อเหตุความรุนแรงของนักเรียน นักศึกษามีแนวโน้มลดลง และ 3.การดูแลหลังก่อเหตุความรุนแรง จะมีการร่วมมือกับฝ่ายทหาร ที่จะเข้ามาจัดกิจกรรมฝึกอบรม ซึ่งผลการประชุมในครั้งนี้จะต้องมีการรายงานให้ครม. รับทราบภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์นี้