กลุ่มอีซูซุมอบชุดรถยนต์และชุดเกียร์เพื่อการศึกษาให้ ม.ธรรมศาสตร์

2019-02-18 11:14:33

กลุ่มอีซูซุมอบชุดรถยนต์และชุดเกียร์เพื่อการศึกษาให้ ม.ธรรมศาสตร์เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 มูลนิธิกลุ่มอีซูซุ และสถาบันฝึกอบรมตรีเพชรอีซูซุ โดยคุณปิยะ ภาตะนันท์ ผู้จัดการทั่วไป ทำพิธีมอบชุดรถยนต์ และชุดเกียร์ พร้อมสื่อการสอนให้แก่ ศูนย์เทคโนโลยียานยนต์ โดยความร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และกลุ่มอีซูซุ ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.อิศเรศ ธุชกัลยา รองคณบดีฝ่ายวางแผน ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบ

ซึ่งการมอบชุดรถยนต์ และชุดเกียร์ พร้อมสื่อการสอน ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมศาสตร์ยานยนต์ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศต่อไป