ปรับแผนสร้างทางลอดถนนพัฒนาการ

2017-07-02 16:20:33

ปรับแผนสร้างทางลอดถนนพัฒนาการ

เมื่อวันที่ 2 ก.ค.นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าฯ กทม. กล่าวภายหลังลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างทางลอดถนนพัฒนาการ-รามคำแหง-ถาวรธวัช ว่า กทม. โดยสำนักการโยธาได้ดำเนินโครงการก่อสร้างทางลอดถนนพัฒนาการ-รามคำแหง-ถาวรธวัช มีความยาวประมาณ 1,250 ม. เป็นงานก่อสร้างทางลอด ขนาด 2 ช่องจราจร กว้าง 10.80 ม. ความยาวของทางลอดรวมประมาณ 940 ม. ช่วงที่มีหลังคาทางลอดความยาว 386.20 ม. โดยเริ่มลงนามการก่อสร้างประมาณเดือน เม.ย.2559 ตามสัญญากำหนดแล้วเสร็จประมาณปี 2561วันนี้มาลงพื้นที่ตรวจสอบเป็นครั้งที่ 4 แล้ว เนื้องานในขณะนี้สามารถทำได้ 10.71% ช้ากว่าที่วางแผนไว้ 12.53% เหตุที่ล่าช้าเนื่องจากในส่วนของโครงการจะมีระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ เข้ามาร่วมทำงานร่วมกับ กทม.ทำให้มีขั้นตอนและปัญหาในการจัดซื้อจัดจ้าง เกิดความล่าช้าในการเซ็นสัญญาโดยเริ่มเซ็นสัญญาได้ประมาณเดือน ก.ค. 2559 

Advertisement

ส่วนปัญหาในการทำงานเนื่องจากเดิมถนนพัฒนาการมีความกว้างช่องจราจรทั้ง 2 ฝั่ง รวม 6 ช่องจราจร ในขณะที่ทำการก่อสร้างมีความจำเป็นต้องลดขนาดทางเท้าลง พร้อมทั้งดำเนินการย้ายไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ บนทางเท้า เพื่อเพิ่มช่องจราจรทั้ง 2 ฝั่ง ให้ได้ 4 ช่องจราจร ตลอดจนเพื่อเข้าพื้นที่ก่อสร้างทางลอดที่อยู่บริเวณเกาะกลางถนนพัฒนาการ จากการพูดคุยกับผู้รับเหมาทราบว่าปัญหาความล่าช้าในการก่อสร้างขณะนี้หมดไปแล้ว ต่อไปนี้คาดว่าจะไม่มีอุปสรรคการทำงานจะคืบหน้าตามแผนต่อไป โดยให้ผู้รับเหมาปรับแผนการทำงานเพื่อให้การก่อสร้างเสร็จเร็วขึ้น คาดว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จประมาณปลายปี 2561


Advertisement