ขุดพบโบราณวัตถุอายุกว่า 500 ปี

2017-07-02 15:50:28

ขุดพบโบราณวัตถุอายุกว่า 500 ปี

เมื่อวันที่ 2 ก.ค. พระครูปลัดสุรเดช เจ้าอาวาสวัดยางกวง ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ เข้าตรวจสอบการขุดพบโบราณวัตถุเก่าแก่อายุไม่ต่ำกว่า 500 ปี บริเวณสถานที่บูรณะวิหารวัดยางกวง พบบริเวณฐานพระวิหารเก่าแก่มีลวดลายโบราณ เป็นดอกพรรณพฤกษาที่ทำด้วยตะกั่วผสมบริเวณโดยรอบฐานพระเจ้าทันใจ พระประธานของวัด ล่าสุด เจ้าหน้าที่กรมศิลปากรจึงได้ทำการกั้นบริเวณเพื่อตรวจสอบละเอียดต่อไป สำหรับลวดลายดังกล่าวไม่เคยพบเห็นมีในแถบนี้ สำหรับวัดยางกวง สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในยุคต้นของราชวงศ์มังราย