ขนส่งชี้รถขายทอดตลาดจดทะเบียนได้

2017-07-02 12:25:53

ขนส่งชี้รถขายทอดตลาดจดทะเบียนได้

Advertisement


เมื่อวันที่ 2 ก.ค.นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตามที่กรมศุลกากรจัดการขายทอดตลาดรถที่มาจากการยึดจากแหล่งต่างๆ โดยมีการนำออกประมูลกว่า 300 รายการนั้น ในเบื้องต้น กรมศุลกากรได้ส่งรายละเอียดรถให้กรมการขนส่งทางบกตรวจสอบว่าเป็นรถที่สามารถดำเนินการจดทะเบียนได้หรือไม่ ซึ่งกรมการขนส่งทางบกได้ตรวจสอบและแจ้งกลับถึงหลักเกณฑ์การจดทะเบียนรถอย่างชัดเจนแล้ว หากรถประมูลขายทอดตลาดดังกล่าวเข้าหลักเกณฑ์เป็นรถนำเข้าทั้งคัน โดยต้องมีหลักฐานยืนยันตัวรถทั้งเลขเครื่องยนต์ เลขตัวรถสามารถดำเนินการจดทะเบียนได้ แต่หากเป็นรถที่ประกอบจากชิ้นส่วนของรถที่ใช้แล้วที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ จะไม่สามารถดำเนินการจดทะเบียนรถได้ เพราะทำให้ภาครัฐเสียประโยชน์และถือเป็นรถผิดกฎหมาย

แท็กที่เกี่ยวข้อง