ยุบ ทษช. มติ กกต.ส่งศาลรัฐธรรมนูญ

2019-02-12 16:25:10

ยุบ ทษช. มติ กกต.ส่งศาลรัฐธรรมนูญ

Advertisement

กกต มีมติส่งศาล รธน.วินิจฉัยยุบพรรคไทยรักษาชาติ ปมเสนอชื่อแคนดิเดตนายกฯ เข้าข่าย ผิด พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองมาตรา 92 (2) กระทำการอันเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และระเบียบ กกต.ว่าด้วยการหาเสียงเลือกตั้ง

เมื่อวันที่ 12 ก.พ. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พิจารณาคำร้องให้ยุบพรรคไทยรักษาชาติ (ทษช.) จากกรณีการเสนอชื่อแดนดิเดตนายกรัฐมนตรีขัดรัฐธรรมนูญ โดยมีมติส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคไทยรักษาชาติ เนื่องจากเข้าข่าย ผิด พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองมาตรา 92 (2) กระทำการอันเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และระเบียบ กกต.ว่าด้วยการหาเสียงเลือกตั้ง ทั้งนี้เมื่อ กกต.ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้ว ศาลรัฐธรรมนูญจะสั่งให้พรรคการเมืองระงับการกระทำใดไว้เป็นการชั่วคราวตามคำร้องของ กกต. นายทะเบียนพรรคการเมือง หรืออัยการสูงสุดแล้วแต่กรณีก็ได้ และเมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคการเมืองใดแล้ว ห้ามมิให้มีการใช้ชื่อ ชื่อย่อ หรือภาพเครื่องหมายของพรรคซ้ำกับพรรคที่ถูกยุบ และห้ามอดีตคณะกรรมการบริหารพรรคที่ถูกยุบพรรคและเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ไปจดจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่ได้ตามกำหนด 10 ปี