พลังศรัทธานับแสนร่วมพิธีเปิดงานนมัสการพระธาตุพนม

2019-02-12 16:10:02

พลังศรัทธานับแสนร่วมพิธีเปิดงานนมัสการพระธาตุพนม

Advertisement

พลังศรัทธานับแสนร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์แห่พระอุปคุต เปิดงานนมัสการพระธาตุพนม 12-20 ก.พ. สืบสานประเพณีโบราณ ถวายเป็นพุทธบูชาพระพุทธเจ้า


เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 12 ก.พ. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงในเขตเทศบาล อ.ธาตุพนม จ.นครพนม พระเทพวรมุนี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร เจ้าคณะจังหวัดนครพนม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยนายสยาม ศิริมงคล ผวจ.นครพนม นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐเอกชน ประชาชน นักท่องเที่ยว พลังศรัทธาและข้าโอกาสองค์พระธาตุพนม ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์แห่พระอุปคุต ซึ่งถือเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์สืบทอดมาแต่โบราณ โดยจะประกอบขึ้นในการเปิดงานวันแรกของงานนมัสการองค์พระธาตุพนม สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง อายุเก่าแก่กว่า 2,300 ปี ภายในบรรจุพระอุรังคธาตุหรือกระดูกส่วนหน้าอกของพระพุทธเจ้า ถือเป็นบุญใหญ่ของชาวอีสานที่ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่ปี 2519 เพื่ออัญเชิญให้พระอุปคุตมาปกปักษ์รักษาให้งานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตลอด 9 วัน 9 คืน เช่นเดียวกันในปีนี้จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 12 -20 ก.พ. 2562  โดยมีประชาชน นักท่องเที่ยว ข้าโอกาสพระธาตุพนม มาร่วมพิธีนับแสนคน


สำหรับงานนมัสการองค์พระธาตุพนมจะจัดขึ้นในเดือน ก.พ. ของทุกปีหรือในช่วง วันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 3 จนถึงวันแรม 1 ค่ำเดือน 3 ถือเป็นงานบุญประเพณีใหญ่ของชาวอีสานที่สืบสอดกันมายาวนาน ตั้งแต่ ปี 2519 ยาวนานกว่า 40 ปี โดยจากประวัติความเป็นมาตามตำนานความเชื่อพระอุรังคนิทาน ระบุไว้ว่า ภายหลังจากที่ พระพุทธเจ้าปรินิพพาน พระมหากัสสะปะผู้เป็นสาวกได้ร่วมกันสร้างองค์พระธาตุพนมขึ้น เพี่ออัญเชิญพระอุรังคธาตุหรือกระดุกส่วนหน้าอกของพระพุทธเจ้ามาประดิษฐานประมาณพุทธศตวรรษที่ 12 -14 โดยการนำของพญาเจ้าเมืองทั้ง 5 และพระอรหันต์ 500 องค์ ซึ่งในยุคแรกได้ก่อสร้างจากดินดิบเป็นเตาสี่เหลี่ยมข้างในเป็นโพรงมีประตูทั้ง 4 ด้าน จากนั้นได้มีการบูรณะ ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 500 และทำการบูรณะต่อเนื่องมา 6 ครั้ง จนกระทั่งเมื่อวันที่ 11 ส.ค. 2518 พระธาตุพนมได้พังทลายลง เนื่องจากฐานเก่าแก่ทำให้เป็นที่ฮือฮาเพราะ ได้พบเห็นผอบแก้วบรรจุพระอุรังคธาตุ 8 องค์ ไว้ภายใน และมีการลงเข็มรากสร้างพระธาตุพนมองค์ใหม่ เมื่อปี 2519 เป็นเจดีย์ทรงฐาน 4 เหลี่ยม ความสูง จากพื้นถึงยอดฉัตร 57 เมตร ฐานกว้างด้านละ 12 เมตร ยอดฉัตรเป็นทองคำน้ำหนักกว่า 10 กก. ภายในได้บรรจุพระอุรังคธาตุของพระพุทธเจ้า จากนั้นจึงได้มีการจัดพิธีเฉลิมฉลองบูชาองค์พระธาตุพนมจนสืบทอดมาถึงปัจจุบันทุกปี

ส่วนพระอุปคุต ตามตำนานความเชื่อในสมัยพระเจ้าอโศก ถือเป็นผู้มีอิทธิฤทธิ์บำเพ็ญเพียรใต้ท้องสมุทร ครั้งเมื่อจะมีพิธีฉลองสมโภชพระสถูปเจดีย์ เพื่อใช้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ จึงได้มีการอัญเชิญพระอุปคุตขึ้นมาจากมหาสมุทรเพื่อปกป้องคุ้มภัย ไม่ให้พญามารมาสร้างความวุ่นวายในงานทำให้พิธีสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี จึงกลายเป็นประเพณีความเชื่อสืบทอดกันมาถึงปัจจุบัน เช่นเดียวกันกับงานนมัสการองค์พระธาตุพนมทุกปีได้มีการประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์ โดยการจำลองอัญเชิญพระอุปคุตขึ้นมาจากแม่น้ำโขงมาประดิษฐานภายในวัดเพื่อปกปักษ์รักษาให้งานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทำให้ทุกปีการเปิดงานวันแรกจะมีผู้ที่ศรัทธานับแสนคนมาร่วมพิธีแห่พระอุปคุตเพื่อเป็นสิริมงคล