ทบ.ฟัน จนท.เอี่ยวขายรถทหาร

2017-07-01 19:30:52

ทบ.ฟัน จนท.เอี่ยวขายรถทหาร

Advertisement

เมื่อวันที่ 1 ก.ค. พ.อ.วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก กล่าวถึงข่าว พ.อ.ปลอมลายเซ็นเจ้ากรมการขนส่งทหารบก ขายรถทหารหลายพันคัน ว่า  กรมการขนส่งทหารบก (ขส.ทบ.) ได้ตรวจสอบพบพิรุธเกี่ยวการยื่นเอกสารการประมูลขายทอดตลาดรถยนต์ทหารของ ขส.ทบ.ที่มีบางคนไปยื่นให้ไว้กับกรมขนส่งทางบก จึงได้มีประสานกรมขนส่งทางบก เพื่อขอตรวจสอบอย่างละเอียด พบว่ามีเอกสารส่งบัญชีแจ้งการประมูลขายทอดตลาดรถยนต์ทหาร โดย ขส.ทบ. จำนวน 9 ฉบับ เป็นรถรวมทั้งสิ้น 1,136 คัน  และเอกสารดังกล่าวเป็นเอกสารเท็จทั้งหมด  รายละเอียดที่ระบุไว้ในเอกสาร เช่น หมายเลขเครื่อง หมายเลขตัวถัง ไม่ใช่รถในอัตราของกองทัพบก การลงนามของผู้มีอำนาจตามหน้าที่ในเอกสารก็เป็นการปลอมแปลงขึ้นมาเอง
พ.อ.วินธัย กล่าวต่อว่า ในห้วงระยะเวลาดังกล่าว กองทัพบกโดย ขส.ทบ. ไม่ได้มีการประมูลรถขายทอดตลาดออกไป ดังนั้น อกสารดังกล่าวทั้งหมดจึงเป็นเอกสารปลอมที่จัดทำขึ้นมาเอง ขณะนี้ทาง ขส.ทบ. ได้ดำเนินการ กับ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในทางวินัยขั้นร้ายแรงแล้ว โดยการเสนอให้ปลดออกจากราชการ ส่วนการนำเอกสารปลอมดังกล่าวไปเป็นองค์ประกอบเพื่อใช้ยื่นขอจดทะเบียนให้กับรถยนต์คันใดที่อาจมีที่มาไม่ถูกต้องนั้น  ทางกรมขนส่งทางบกจะติดตามเพื่อขอเพิกถอนทะเบียนต่อไป