วอดแล้วกว่า 1,000 ไร่! ไฟไหม้ป่าภูสะนาว จ.เลย

2019-02-12 11:23:30

วอดแล้วกว่า 1,000 ไร่! ไฟไหม้ป่าภูสะนาว จ.เลย

Advertisement

ไฟป่าภูสะนาว จ.เลย โหมลุกไหม้กินพื้นที่แล้วกว่า 1,000 ไร่ เจ้าหน้าที่ระดมกำลังช่วยกันสกัดดับเต็มพื้นที่

วันที่ 12ก.พ. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์ไฟไหม้ป่าภูสะนาว เขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูห้วยหมาก อยู่ในพื้นที่ ต.ศรีสองรัก อ.เมืองเลย จ.เลย ซึ่งได้เกิดไฟป่าลุกลามไปทั่วทั้งภูเขา ตั้งแต่วันที่ 6 ก.พ. เป็นต้นมา จนทำให้มีพื้นที่ป่าได้รับความเสียหายกว่า 1,000 ไร่ เนื่องจากสภาพพื้นที่ป่ามีใบไม้แห้งเป็นเชื้อเพลิงอย่างดี ทางเจ้าหน้าที่ต้องคอยสกัดดับไฟอยู่ที่บริเวณตีนภู เพื่อไม่ให้ลุกลามเข้ามายังสถานที่ราชการ มณฑลทหารบกที่ 28 ค่ายศรีสองรัก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ และชุมชน หมู่บ้านที่อยู่บริเวณล้อมรอบภูสะนาว

โดยเจ้าหน้าที่สรรพกำลังจากศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 28 ร.8 พัน 1 กรมทหารพรานที่ 21 สำนักงานทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย สถานีควบคุมไฟป่าจังหวัดเลย ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองเลย ร้อย อส.ที่ 3 อ.เมืองเลย องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรัก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อส. สมาชิก อปพร.จิตอาสา ร่วม 300 คน ได้บูรณาการดับไฟป่า และหมอกควัน เพื่อลดฝุ่นละอองในอากาศ เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมไฟป่า ได้ประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์ ของพื้นที่เผาไหม้ แต่ยังมีบางส่วนที่อยู่ที่สูง การดับไฟเป็นไปด้วยความยากลำบาก ไฟป่าที่ยังลุกลามไหม้อยู่นั้น มีจำนวน 2 จุด อยู่ที่บริเวณด้านหลัง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เลย และที่บริเวณด้านหลังสำนักสงฆ์บ้านท่าบุ่ง ต.ศรีสองรัก เจ้าหน้าที่ต้องคอยเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
จากเหตุการณ์ที่เกิดไฟไหม้ป่าในพื้นที่ภูสะนาวในครั้งนี้ ทำให้สัตว์ป่าที่มีอยู่จำนวนมากหลายชนิด ได้แก่ ไก่ป่า นกเขา กระรอก กระแต ฯลฯ ได้รับผลกระทบต้องพากันหนีไฟป่าไปอยู่บริเวณที่ปลอดภัย และคาดว่าจะต้องมีสัตว์ป่าหลายชนิดถูกไฟป่าไหม้ตายคากองเพลิง เนื่องจากหนีไม่ทันกับเหตุการณ์การเกิดไฟไหม้ป่าในครั้งนี้