“ศรีสุวรรณ”ชง กกต. เสนอยุบ ทษช.

2019-02-11 12:45:05

“ศรีสุวรรณ”ชง กกต. เสนอยุบ ทษช.

Advertisement

“ศรีสุวรรณ”ชง กกต.เสนอศาลรัฐธรรมนูญยุบ ทษช. ชี้เสนอแคนดิเดตนายกฯ ขัดต่อระเบียบการหาเสียงของ กกต. และ พ.ร.ป.พรรคการเมือง


เมื่อวันที่ 11 ก.พ. ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต. นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยภายหลังเข้ายื่นหนังสือขอให้ กกต. ตรวจสอบการเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคไทยรักษาชาติ (ทษช.) เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 2562ที่ผ่านมาว่า การเสนอชื่อแคนดิเดตนายกฯดังกล่าวก่อให้เกิดการถกเถียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในสังคมไทย ซึ่งก่อให้เกิดความสงสัยในหมู่ประชาชนทั่วไป ด้วยคำถามใหญ่ที่ว่า สามารถทำได้ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือไม่ ซึ่งทางพรรคไทยรักษาชาติยืนยันว่าทำได้และถูกต้องตามรัฐธรรมนูญทุกประการเนื่องจากไม่มีบทกฎหมายใดห้ามไว้ และถูกต้องตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 89 ทุกประการนั้น แต่เมื่อมีพระราชโองการ โปรดเกล้าฯเมื่อคืนวันที่ 8 ก.พ.2562 ดังนั้นการเสนอชื่อแคนดิเดตนายกฯของพรรคไทยรักษาชาติจึงเป็นการเสนอผู้ที่ขาดคุณสมบัติหรือ มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 13 วรรคสอง ประกอบมาตรา 14(2) ของ พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2561 ที่สำคัญเป็นการดำเนินการที่ละเมิดต่อข้อ 17 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2561 โดยชัดแจ้ง ด้วยเหตุดังกล่าวสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จึงได้นำความพร้อมหลักฐานไปเป็นต้นเรื่องแจ้งต่อ กกต. เพื่อให้วินิจฉัยว่า การกระทำของพรรคไทยรักษาชาติดังกล่าวขัดต่อกฎหมาย และระเบียบการหาเสียงของ กกต. ข้อ 17 อันเข้าข่ายองค์ประกอบมาตา 92(2) ของ พ.ร.ป.พรรคการเมือง 2560 จึงเห็นว่า กกต.ควรจะต้องนำกรณีดังกล่าวเสนอต่อศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อพิจารณาวินิจฉัยยุบพรรคไทยรัษาชาติต่อไป