เร่งขยาย "ป่านิเวศ" แก้ปัญหาฝุ่นยั่งยืน

2019-02-11 13:10:33

เร่งขยาย "ป่านิเวศ" แก้ปัญหาฝุ่นยั่งยืน

Advertisement

เทศบาลนครพิษณุโลกประสบความสำเร็จสร้างป่านิเวศในชุมชนในระยะเวลา 3 ปี เตรียมขยายพื้นที่ป่าชุมชนเพิ่มอีก 2 เฟส พร้อมทำเป็นแหล่งเรียนรู้

วันที่ 11 ก.พ. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากปัญหาฝุ่นควันที่เพิ่มมากขึ้นทุกวัน ทำให้ทางเทศบาลนครพิษณุโลก ได้ดำเนินการก่อสร้างสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา บนพื้นที่ 150 ไร่ บริเวณสามแยกเรือแพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก ให้เป็นสวนสาธารณะระดับชุมชนเมือง เป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเป็นปอดแห่งใหม่ใจกลางเมืองพิษณุโลก โดยดำเนินโครงการตามระยะความเหมาะสมกับศักยภาพ ซึ่งได้มีการสร้างมาตั้งแต่ปี 2549 นอกจากนี้สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ยังกำหนดให้เป็นสวนรุกขชาติ คือ เป็นพื้นที่ที่ปลูกรวบรวมพันธุ์ไม้ต่างๆ ไว้ โดยเฉพาะไม้ยืนต้นที่มีค่าทางเศรษฐกิจ และพันธุ์ไม้ดอกซึ่งมีอยู่ในท้องถิ่น

นายบุญทรง แทนธานี นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก กล่าวว่า การปลูกสวนป่านิเวศ มีความเหมาะสมกับพื้นที่ดังกล่าวข้างต้น เพราะเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเป็นปอดแห่งใหม่ของเมืองพิษณุโลกที่แท้จริง และเป็นสวนป่าที่ปลูกจากเมล็ดพันธุ์พืชในท้องถิ่น สวนป่านิเวศจึงเป็นแหล่งสิ่งมีชีวิตที่หลากหลาย ซึ่งต่างมีความสัมพันธ์ เกื้อกูล และพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน เป็นแหล่งการเรียนรู้การปลูกป่านิเวศตามทฤษฎีการปลูกป่านิเวศของ ศ.ดร.อาคิระ มิยาวากิ ศาสตราจารย์เกียรติคุณมหาวิทยาลัยแห่งชาติโยโกฮาม่า และ ผอ.สถาบันการเรียนรู้ด้านนิเวศวิทยานานาชาติประจำประเทศญี่ปุ่น ที่มุ่งเน้นหลักการ การใช้พันธุ์ไม้พื้นเมืองของแต่ละพื้นที่ เพื่อเป็นการคืนธรรมชาติให้กับท้องถิ่น และง่ายต่อการดูแลรักษา
ที่ผ่านมาทางเทศบาลนครพิษณุโลก ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ดำเนินงานโครงการสวนป่านิเวศในสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา โดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ขณะนี้การก่อสร้างสวนป่านิเวศ ระยะที่ 1 ในพื้นที่ 1,268 ตารางเมตร ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ซึ่งผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม สิ่งที่น่ายินดีอย่างยิ่งก็คือ ได้เห็นรูปแบบวิธีการดำเนินโครงการปลูกสวนป่านิเวศที่สามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะการปลูกต้นไม้พื้นเมืองจะร่นระยะเวลาการเจริญเติบโตของป่าธรรมชาติจาก 100 ปี ให้หดสั้นคงเหลือ 10 ปี เท่านั้น ด้วยการคัดเลือกสายพันธุ์ที่สามารถย่นระยะเวลาในวิวัฒนาการป่านิเวศบังเกิดผลจริง ซึ่งปัจจุบันมีพันธุ์ไม้ในสวนป่านิเวศกว่า 125 ชนิด

ส่วนสวนป่านิเวศระยะที่ 2 ในพื้นที่ 1,268 ตร.ม. กำลังดำเนินการก่อสร้าง สวนป่านิเวศในระยะที่ 3 อยู่ระหว่างการจัดจ้าง ซึ่งคาดว่าจะดำเนินแล้วเสร็จต้นปี พ.ศ.2562 นี้ เพื่อให้โครงการสวนป่านิเวศในสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ซึ่งต่อไปจะเป็นพื้นที่สีเขียวที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษาประชาชนและชุมชน และเพื่อแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการดูแลสิ่งแวดล้อมขององค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาสวนป่านิเวศให้เป็นศูนย์เรียนรู้แบบยั่งยืน เทศบาลนครพิษณุโลกจึงได้เปิดศูนย์เรียนรู้สวนป่านิเวศในสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ขึ้น ซึ่งจะทำการเปิดศูนย์การเรียนรู้อย่างเป็นทางการในเดือน ธ.ค.ศกนี้