เปิดชื่อคณะกรรมการบริหาร ทษช.

2019-02-11 13:00:55

เปิดชื่อคณะกรรมการบริหาร ทษช.

Advertisement

ณ เวลานี้พรรคการเมืองที่ถูกจับตาเป็นอย่างมาก คือ พรรคไทยรักษาชาติ (ทษช.) ซึ่งมีการไปยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคกรณีการเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี

จากข้อมูลของวิกิพีเดีย ระบุว่า ก่อนจะมาเป็นพรรคไทยรักษาชาติ (ทษช.) เดิมชื่อ พรรครัฐไทย ก่อตั้งขึ้นตาม พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 2552 มีนายเอกสิทธิ์ เจาฑานนท์ และนายศิรเมศร์ เสถียรรุจิกานนท์ เป็นหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคคนแรก

ต่อมาในการประชุมใหญ่วิสามัญของพรรครัฐไทย เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2553 ที่ประชุมได้มีมติให้เปลี่ยนแปลงชื่อพรรคจากพรรครัฐไทย เป็น พรรคไทยรวมพลัง พร้อมกับเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรค และภาพเครื่องหมายพรรค โดยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 ก.พ. 2554 พรรคไทยรวมพลังได้ส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งแต่ไม่ได้ที่นั่งในสภาแม้แต่ที่นั่งเดียว ใน พ.ศ. 2557 นายเอกสิทธิ์หัวหน้าพรรคคนแรกได้ลาออกจากตำแหน่งทำให้คณะกรรมการบริหารพรรคต้องพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ โดยนายกมล จิรโสภาพันธ์ ในฐานะนายทะเบียนสมาชิกพรรคจึงรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าพรรค

จากนั้นในการประชุมใหญ่ของพรรคไทยรวมพลังเมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 ต.ค. 2561 ที่ประชุมมีมติให้เปลี่ยนแปลงชื่อพรรคเป็น พรรคไทยรักษาชาติ พร้อมกับเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคอุดมการณ์ของพรรค และนโยบายของพรรค รวมถึงนายกมลได้ลาออกจากตำแหน่งรักษาการหัวหน้าพรรค


ล่าสุดพรรคไทยรักษาชาติ (ทษช.) จัดประชุมใหญ่มีมติเลือก ร.ท.ปรีชาพล พงษ์พานิช เป็นหัวหน้าพรรค

คณะกรรมการบริหารพรรค 13 คน ประกอบด้วยฃ

1.นายฤภพ ชินวัตร รองหัวหน้าพรรค คนที่ 1 

2.น.ส.สุณีย์ เหลืองวิจิตร รองหัวหน้าพรรค  คนที่ 2 

3.นายพฤฒิชัย วิริยะโรจน์ รองหัวหน้าพรรค  คนที่ 3

4.นพ.พงษ์ศักดิ์ ภูสิทธิ์สกุล รองหัวหน้าพรรค คนที่ 45.นายมิตติ ติยะไพรัช เลขาธิการพรรค 

6.นายต้น ณ ระนอง รองเลขาธิการพรรค คนที่ 1

7.นายวิม รุ่งวัฒนจินดา รองเลขาธิการพรรค  คนที่ 2

8.นายคณาพจน์ โจมฤทธิ์ รองเลขาธิการพรรค  คนที่ 3
9. รศ.ดร.รุ่งเรือง พิทยศิริ กรรมการบริหารพรรค (ยื่นหนังสือลาออก 4 ก.พ.2562)

10.นายจุลพงษ์ โนนศรีชัย กรรมการบริหารพรรค11 น.ส.ชยิกา วงศ์นภาจันทร์ นายทะเบียนสมาชิกพรรค

12.นายพงษ์เกษม สัตยาประเสริฐ โฆษกพรรค

13. นางวรรษมล เพ็งดิษฐ์ เหรัญญิกพรรค