คนมองนักการเมืองป้องผลประโยชน์ฉะ ก.ม.ลูก

2017-07-01 11:50:12

คนมองนักการเมืองป้องผลประโยชน์ฉะ ก.ม.ลูก

Advertisement

“สวนดุสิตโพล”เผยประชาชนมองนักการเมืองเรียกร้องประเด็นกฎหมายลูกเพื่อปกป้องผลประโยชน์ตัวเอง  
เมื่อวันที่ 1 ก.ค. สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เผยผลสำรวจประชาชนคิดอย่างไรกับกรณีที่นักการเมืองออกมาเรียกร้องในประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับกฎหมายลูก ทั้งเรื่องพรรคการเมือง เรื่องการเลือกตั้ง ร้อยละ 76.49 มองเป็นการเรียกร้องเพื่อปกป้องผลประโยชน์ทางการเมือง ร้อยละ 73.16 นักการเมืองมีสิทธิที่จะเสนอความคิดเห็นได้ ร้อยละ 67.26รัฐบาลควรรับฟัง เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น
เมื่อถามว่าประชาชนเห็นด้วยกับการออกมาเรียกร้องของนักการเมืองในช่วงนี้หรือไม่ ร้อยละ 54.28 เห็นด้วย เพราะช่วยสะท้อนปัญหา ทำให้ประชาชนสนใจติดตามข่าว ขณะที่ร้อยละ 45.72ไม่เห็นด้วย เพราะอาจเป็นประเด็นที่ทำให้เกิดความขัดแย้งตามมา เมื่อถามว่ารัฐบาลควรทำอย่างไรต่อการเรียกร้องของนักการเมืองร้อยละ 70.21 ขอให้นำข้อเรียกร้องไปพิจารณาทบทวนกฎหมาย ร้อยละ 63.07 ออกมาชี้แจง ข้อมูลข้อเท็จจริงให้ทุกฝ่ายได้รับรู้ ร้อยละ 61.13 ไม่ควรออกมาโต้แย้ง ทำให้เกิดเป็นประเด็น.