แห่สลักชื่อ! บนผลเมล่อน มอบคนรัก “วาเลนไทน์”

2019-02-10 13:20:20

แห่สลักชื่อ! บนผลเมล่อน มอบคนรัก “วาเลนไทน์”

Advertisement

ครอบครัวและคู่รักใน จ.ตรัง แกะสลักชื่อบนผลเมล่อน เพื่อมอบให้กับคนรักหรือบุตร เนื่องในวันแห่งความรักที่จะมาถึงในสัปดาห์นี้ มีครอบครัวและคู่รักให้ความสนใจแกะสลักชื่อบนผลเมล่อนจำนวนมาก

วันที่ 10 ก.พ.ที่ฟาร์มผักลุงจุ๋ม บริเวณลานจอดรถโรงแรมเรือรัษฎา อ.เมืองตรัง จ.ตรัง น.ส.ชิดชนก ชนะไพริน อายุ 32 ปี เจ้าของฟาร์มผักลุงจุ๋ม เปิดเผยว่า ทางฟาร์มได้ทำเกษตรผสมผสาน โดยการปลูกพืชผักและผลไม้ เป็นผักปลอดสารพิษจำหน่ายให้กับประชาชน โดยได้มีการปลูกเมล่อน พันธุ์กาเลีย ซึ่งเป็นพันธุ์จากประเทศญี่ปุ่นที่ให้ผลผลิตดี ลูกโต มีผลสีเหลือง กับสีเขียว

ในช่วงเทศกาลวันแห่งความรักในวันที่ 14 ก.พ. ที่จะถึงนี้ นอกจากจะมีการมอบดอกกุหลาบ หรือตุ๊กตา เพื่อเป็นสื่อแทนใจในการมอบความรักซึ่งกันและกันแล้ว การแกะสลักชื่อบนผลเมล่อนก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่แสดงออกถึงการส่งความรักให้กันและกันได้เช่นเดียวกัน โดยได้มีครอบครัวและคู่รัก มาแกะสลักชื่อบนผลเมล่อนที่ฟาร์ม มากกว่า 100 ลูก แล้วในขณะนี้ โดยจะมีการแกะสลักชื่อบนผลเมล่อนตั้งแต่ลูกเมล่อนยังเป็นลูกเล็กๆ เมื่อเมล่อนมีผลใหญ่ก็จะมีความสวยงามเป็นอย่างมาก โดยส่วนใหญ่จะสลักชื่อของคนรัก ในขณะที่บางครอบครัวก็สลักชื่อเพื่อมอบให้กับบุตรหลานเช่นกัน ก็นับเป็นการสื่อความรักไม่เฉพาะคู่หนุ่มสาวเท่านั้น
โดยเมล่อนที่ฟาร์มนั้นจำหน่ายในราคา 190 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนตัวอักษรนั้นจะคิดตัวอักษรละ 10 บาท การมอบผลเมล่อนที่แกะสลักชื่อนั้นถือเป็นการสื่อความรักอีกประเภทหนึ่ง ซึ่งผลเมล่อนที่ฟาร์มบางลูกมีน้ำหนักถึง 2.9 กิโลกรัม และได้รับความนิยมจากประชาชนเป็นอย่างมาก สำหรับเมล่อนที่ไม่มีการแกะสลักชื่อทางฟาร์มก็จะตัดจำหน่ายเช่นกัน โดยจะตัดจำหน่ายในวันที่ 14 ก.พ.ซึ่งตรงกับวันแห่งความรักพอดี