คุณหมอพระองค์น้อย !! เผยภาพปฏิทินสุดน่ารัก "พระโอรสแห่งภูฏาน"

2017-07-01 09:35:04

คุณหมอพระองค์น้อย !! เผยภาพปฏิทินสุดน่ารัก "พระโอรสแห่งภูฏาน"

Advertisement

ภูฏานเผยแพร่ภาพปฏิทินประจำเดือนกรกฎาคม 2560 เป็นภาพพระโอรสพระองค์น้อย บนพระศอมีเครื่องวัดการหายใจของคนไข้


เฟซบุ๊ก สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก แห่งภูฏาน เผยแพร่ปฏิทินประจำเดือนกรกฎาคม 2560 เป็นพระฉายาลักษณ์ของพระโอรสหรือ กยัลซี สำหรับใช้เป็นปฏิทินประจำเดือนกรกฏาคม โดยพระโอรสพระองค์น้อยในฉลองพระองค์ชุดพื้นเมืองของภูฏาน ที่น่ารัก ซึ่งบนพระศอมีเครื่องวัดการหายใจของคนไข้ โดยธีมของปฏิทินในเดือนนี้ต้องการให้เห็นถึงความสำคัญของระบบสาธารณสุขเพื่อสุขภาพของชาวภูฏาน และยังเป็นแรงบันดาลใจด้านสุขภาพอนามัยรวมทั้งบุคลากรทางด้านการแพทย์ของภูฏานอีกด้วย ทางราชวงศ์ของภูฏานได้ให้ความสำคัญและดูแลทุกข์สุขของประชาชนทางด้านสาธารณสุขเป็นอย่างมาก