นายกฯชี้ ศก.ไทย 5 ปีแข็งแกร่ง

2019-02-08 21:45:49

นายกฯชี้ ศก.ไทย 5 ปีแข็งแกร่ง

Advertisement

นายกรัฐมนตรีระบุ 5 ปีเศรษฐกิจไทยแข็งแกร่งขึ้น มีการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง จาก 1% ในปี 2557 เป็น4.2% ในปี 2561

เมื่อวันที่ 8 ก.พ. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. กล่าวในรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ตอนหนึ่งว่า สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดทำรายงานผลการพัฒนาประเทศไทยในรอบ 5 ปี ตั้งแต่ ปี 2557 -2561 ซึ่งก็มีแง่มุมในเรื่องของ “การพัฒนา ปรับตัว จุดแข็ง และจุดอ่อน” ที่น่าสนใจ ขอนำมาเล่าให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้พอสังเขป ดังนี้ภาพรวมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา มีความแข็งแกร่งขึ้นและมีการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) อย่างต่อเนื่อง จาก 1% ในปี 2557 ขึ้นมาจนถึง 4.2% ในปี 2561 สูงกว่าอัตราเฉลี่ยของโลก ชะลอตัวเหลือ 3.7% โดยมูลค่า GDP ของเราเพิ่มขึ้นจาก 13 ล้านล้านบาท ในปีแรกของรัฐบาลเป็น 16 ล้านล้านบาท ในปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามปัจจัยภายนอก ที่เป็นความเสี่ยง นอกจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวแล้ว ก็ยังมีปัญหาสงครามการค้า (Trade War) ระหว่างสหรัฐฯและจีน ตลอดจนปัญหาการแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปของอังกฤษ (BREXIT) และอัตราดอกเบี้ยโลก เพราะทั้งหมดมีความเชื่อมโยงกับประเทศไทยและทุกภูมิภาคด้วย

แท็กที่เกี่ยวข้อง